Miesiąc: maj 2021

 • Kuchnia włoska

  Kuchnia włoska jest najbardziej popularną kuchnią regionalną na świecie. Każdy zna dania włoskie takie, jak: pizza, spaghetti, panna cotta czy tiramisu. Włosi podobnie jak Francuzi, czynią z jedzenia wielką sztukę, która polega bardziej na łatwości wykonania potrawy i doborze składników, niż na wyrafinowanych technikach przyrządzania.

 • Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

  Regulamin rekrutacji do Technikum nr 3 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 na rok szkolny 2021/2022

  § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Rekrutację kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Dyrektora Szkoły.

  2. Nabór do szkoły odbywa się w systemie elektronicznym.

  3. Kandydaci kończący szkołę podstawową składają w sekretariacie szkoły podania o przyjęcie do klasy pierwszej ze wskazaniem wybranych oddziałów z własnym podpisem i podpisane przez rodziców – prawnych opiekunów w terminie od dnia 17 maja 2021r. do dnia 21 czerwca 2021r.

 • Rusza nabór na nowy rok szolny

  UWAGA!!!

  Już jutro — 17 maja 2021 r. rusza Elektroniczny System Naboru do naszej szkoły dostępny pod adresem


  https://swietokrzyskie.edu.com.pl/


  Uczniowie klas VIII szkół podstawowych powiatu skarżyskiego otrzymają w swojej szkole login oraz indywidualne hasło dostępu do systemu.
  Kandydaci spoza powiatu skarżyskiego sami założą sobie konto na stronie internetowej

  https://swietokrzyskie.edu.com.pl/Kandydat

  Zapraszamy!!!

 • Terminarz rekrutacji

  Rodzaj czynnościTerminy w postępowaniu rekrutacyjnymTerminy w postępowaniu uzupełniającym
  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełnienie go o świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej
  od 17 maja 2021r. do21 czerwca 2021r.  od 03 do 06 sierpnia 2021r.
  2. Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasistyod 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r..------
  3.Postępowanie kwalifikacyjne Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnejdo 22 lipca 2021r.13 sierpnia 2021r.
  4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych do szkoły
  22 lipca 2021r.16 sierpnia 2021r.
  5. Wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie kandydatom z listy zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia
  o wyborze tej szkoły
  od 23 do 30 lipca 2021r.od 03 do 13 sierpnia 2021r.
  6. Kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole doręczając oryginały świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz karty informacyjnejod 23 do 30 lipca 2021r.od 17 do 20 sierpnia 2021r.
  7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych2 sierpnia 2021r.23 sierpnia 2021r.
  8. Dostarczenie do szkoły zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
  o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  do 20 sierpnia 2021r.do 20 sierpnia 2021r.