Miesiąc: wrzesień 2021

 • Ogłoszenie

  Z okazji zbliżającego się Dnia Chłopaka Samorząd Szkolny ogłasza konkursy na:

  Chłopaka na medal

  Nauczyciela na medal.

  Głosowanie odbędzie się 28 i 29 września, a ogłoszenie wyników i wręczenia nagród 1 października 2021r.

 • Zebrania z rodzicami

  Uwaga!!!

  Zebrania z rodzicami 07 września 2021 r. rozpoczynają się o godz. 16 zgodnie z przydziałem sal:
  Klasa 1TF - wych. M. Lech-Derlatka - sala 66
  Klasa 1TGS - wych. W. Mączka - sala 50
  Klasa 2TPS - wych. A. Nowak-Wierzchowska - sala 68
  Klasa 2TF - wych. W. Mańko - sala 42
  Klasa 3TF - wych. S. Kęczkowska - sala 73
  Klasa 3TS - wych. M. Chyb - sala 40
  Klasa 3TGS - wych. J. Zagajna-Wiatr- sala70
  Klasa 3TGF - wych. J. Kowalczyk- sala 43
  klasa - 4TPS - wych. A. Malik - sala 47
  klasa - 4TF - wych. J. Domagalska - sala 46
  klasa - 1A - wych. E. Wilkosz-Sitarska - sala 51
  klasa - 2A - wych. E. Janowska - sala 8
  klasa - 3A - wych. M. Karpeta - sala 44
  klasa - 3B - wych. Ł. Wnuk - sala 48

 • Przedsięwzięcie grantowe

  0d września 2021 r. Szkoła Branżowa I stopnia Nr 3 przystąpiła do przedsięwzięcia grantowego: Pilotażowe wdrażanie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Wysoka jakość systemu oświaty realizowanego w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej. Celem głównym przedsięwzięcia jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzeniei funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą .
  Współpraca i komunikacja zespołu SCWEW z przedszkolami i szkołami ogólnodostępnymi polega m.in. na: