Miesiąc: grudzień 2021

  • Młoda krew ratuje życie

    Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowo - Usługowych uzyskali podziękowanie, dyplomy oraz nagrody rzeczowe uczestnicząc w Akademii krwiodawstwa w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku - Kamiennej z okazji obchodów Ogólnopolskich Dni Honorowych Dawców Krwi. Podczas spotkania obyło się podsumowanie turnieju „Młoda krew ratuje życie” Wręczono podziękowanie dla uczniów ratujących bezinteresownie zdrowie i życie drugiego człowieka oddających honorowo krew. W spotkaniu uczestniczyły władze samorządowe z powiatu skarżyskiego oraz kierownictwo powiatowych i wojewódzkich struktur Polskiego Czerwonego Krzyża. Oddawanie krwi wypływa z najgłębszych uczuć człowieka . Krew traktowana jest od dawien dawna jako symbol życia, siły i młodości. Polski Czerwony Krzyż systematycznie dąży do pozyskiwania nowych osób do oddawania krwi. W związku z tym organizowane są akcje i turnieje mające na celu rozpropagowanie tej szczytnej idei w środowisku pełnoletnich uczniów naszej szkoły.