Egzaminy zawodowe styczeń 2021

Uczniowie na egzamin zgłaszają się 30 minut przed egzaminem!!!

11.01.2021 godzina 9:00

Kwalifikacja AU.04

11.01.2021 godzina 13:00

Kwalifikacja MG.43 , TG.16, T.15

12.01.2021 godzina 10:00

Kwalifikacja TG.07, Mg.18

12.01.2021 godzina 12.:00

Kwalifikacja TG.16, T.15

12.01.2021 godzina 14:00

Kwalifikacja MG.43

14.01.2021 godzina 12.00

Kwalifikacja TG.07

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Maseczki ochronne obowiązkowe!!!

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb