Szkoła branżowa – poradnik

Szkoła branżowa – praktyczna edukacja zawodowa

Nauka w szkole branżowej łączy ze sobą teorię i praktykę, aby w pełni przygotować młode osoby do wykonywania wybranego zawodu. Część szkół branżowych oferuje praktyczną naukę zawodu w ramach zajęć, które odbywają się na terenie szkoły. W innych placówkach realizowane jest tzw. dualne kształcenie zawodowe. Opiera się ono na ścisłej współpracy placówki szkolnej oraz przedsiębiorstwa, w którym uczeń odbywa obligatoryjne praktyki. W przypadku szkoły branżowej, podobnie jak technikum, szkoła i firma dzielą między siebie obowiązki związane z kształceniem zawodowym uczniów. Wiedzę teoretyczną przekazują nauczyciele w szkole, a za kształcenie praktyczne odpowiada przedsiębiorstwo.

Jak wygląda nauka w szkole branżowej?

Uczniowie szkół branżowych biorą udział w zajęciach teoretycznych, które mają charakter ogólnokształcący, tj. język polski, matematyka, język obcy. Dodatkowo uczęszczają też na zajęcia praktyczne. Tu przekazywana jest im niezbędna wiedza na temat wybranego zawodu. Zajęcia te trwają zazwyczaj 2–3 dni w tygodniu i dzięki nim zdobywają oni niezbędne umiejętności, które przygotowują ich do przyszłej pracy w wybranej profesji.

Czy warto iść do szkoły branżowej?

Powody, dla których warto rozważyć edukację w szkole branżowej:

  1. Szybkie zdobycie konkretnego zawodu: kończąc branżową szkołę I stopnia i zdając wszystkie egzaminy już po trzech latach edukacji uczniowie mogą rozpocząć pracę w wyuczonym zawodzie.
  2. Pewność zatrudnienia po ukończeniu szkoły: wybierając zawód, który cieszy się dużą popularnością, a na rynku jest deficyt osób z takimi umiejętnościami, można szybko znaleźć dobrze płatne stanowisko.
  3. Uzyskanie niezależności finansowej: już od pierwszego roku uczniowie, którzy odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, otrzymują wynagrodzenie. Wchodząc na rynek pracy często te młode osoby mogą w krótkim czasie osiągnąć płace umożliwiające im osiągnięcie niezależności finansowej.
  4. Rozwijanie umiejętności praktycznych: edukacja zawodowa w branżowej szkole jest idealna dla osób, które preferują naukę i zajęcie praktyczne.
  5. Edukacja w pobliżu miejsca zamieszkania: dzięki bardzo rozległej sieci branżowych szkół uczniowie mogą uczyć się wybranego zawodu nieopodal miejsca swojego zamieszkania. Nawet poza dużymi miastami dostępne są szkoły branżowe z bardzo bogatą ofertą edukacyjną.
  6. Możliwość kontynuowania nauki: dzięki podziałowi na branżową szkołę I i II stopnia tego typu placówki idealnie nadają się dla osób, które chcą sukcesywnie rozwijać swoje umiejętności i wiedzę. Nauka w branżowej szkole nie wyklucza w dalszej perspektywie nawet studiowania na uczelni wyższej i zdobycia tytułu inżyniera.

Dowiedz się więcej