Aktualności

News info

 • Terminarz rekrutacji

  Rodzaj czynnościTerminy w postępowaniu rekrutacyjnymTerminy w postępowaniu uzupełniającym
  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełnienie go o świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej
  od 17 maja 2021r. do21 czerwca 2021r.  od 03 do 06 sierpnia 2021r.
  2. Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasistyod 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r..------
  3.Postępowanie kwalifikacyjne Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnejdo 22 lipca 2021r.13 sierpnia 2021r.
  4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych do szkoły
  22 lipca 2021r.16 sierpnia 2021r.
  5. Wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie kandydatom z listy zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia
  o wyborze tej szkoły
  od 23 do 30 lipca 2021r.od 03 do 13 sierpnia 2021r.
  6. Kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole doręczając oryginały świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz karty informacyjnejod 23 do 30 lipca 2021r.od 17 do 20 sierpnia 2021r.
  7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych2 sierpnia 2021r.23 sierpnia 2021r.
  8. Dostarczenie do szkoły zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
  o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  do 20 sierpnia 2021r.do 20 sierpnia 2021r.
 • Wytyczne na egzamin maturalny

  Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r.

  1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły1, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.


  1.2.
  Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

 • Rok Stanisława Lema

  "Widziałem przyszłość" Rok Stanisława Lema.

  Wydarzenia obchodzone są na całym świecie Stanisław Lem (1921-2006) to jeden z największych pisarzy XX wieku, innowator i zarazem klasyk. Poruszał się w ramach wielu gatunków literackich, światową sławę i popularność przyniosła mu fantastyka naukowa: jego książki przetłumaczono na 41 języków i wydano w łącznym nakładzie ponad 30 milionów egzemplarzy.

 • WIELKANOC TUŻ, TUŻ……….

  Wielkanoc to święta, z którymi związana jest chyba największa ilość zwyczajów i tradycji – a wśród nich malowanie i święcenie jajek, dzielenie się jajkiem, śniadanie wielkanocne czy śmigus-dyngus .Święta wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym symboliczne obrzędy religijne, tradycje ludowe i świat przyrody splatają się w jedno. Uczniowie klas 2tgs oraz 2tgf na pracowni gastronomicznej w związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi przygotowywali potrawy związane z Wielkanocą.

 • Technik pojazdów samochodowych

  autor filmu: p. Łukasz Wnuk

  Jest to kierunek związany z obsługą, naprawą i diagnozowaniem współczesnych pojazdów samochodowych. 

  Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, których  domeną jest zaawansowana  elektronika i nowoczesna technologia. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

 • Technik usług fryzjerskich z innowacją kosmetyka i wizaż

  autor filmu: p. Łukasz Wnuk

  Uczniowie klasy fryzjerskiej są kształceni zgodnie z programem nauczania poszerzonym o zajęcia z elementów kosmetologii i wizażu. 

  W ramach programu przygotowują się do kreatywnego i profesjonalnego funkcjonowania w sferze usług osobistych, wzbogacają wiedzę i umiejętności z kosmetyki i wizażu, zdobywają doświadczenie w określaniu przeciwwskazań do wykonywania zabiegów kosmetycznych, poznają zasady optymalnego udzielania porad z zakresu kosmetyki, rozpoznają i analizują kolorystyczny typ cery, wykonują różne rodzaje makijażu, zdobywają wiedzę na temat obliczeń chemicznych, ucząc się dawkowania składników, sporządzania podstawowych kosmetyków do zabiegów fryzjerskich i kosmetycznych. Uczniowie korzystają z narzędzi, przyborów, aparatów, lamp kosmetycznych i sprzętu laboratoryjnego. Zawodu uczą się w specjalistycznych pracowniach: kosmetycznej, wizażu oraz fryzjerskiej.