Uczeń

 • Samorząd Uczniowski

  Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego — Jacek Giezgała 4TPS,

  zastępca —  Aleksandra Szcześniak 3TF,

  skarbnik — Jakub Dzik 3TGS

  Pozostali członkowie:

  • Oliwia Derlatka 5 TF
  • Marcel Mazurkiewicz 4 TF
  • Bartosz Krupa 4TF
  • Kacper Rosiński 5TF
  • Gabriela Rybicka 4 TF
  • Krystian Czubak 4 TF
  • Agata Florczyk 3 TF
  • Weronika Borowiec 2 TF
  • Maja Rutkowska 2 TF
  • Amelia Młodawska 2 TF
  • Natasza Szwed 2 TGF
  • Oskar Smal 2 TF
  • Maja Strzelecka 1TF
  • Kulińska Anna 1 A
 • Wykaz podręczników

  WYKAZ PODRĘCZNIKÓW TECHNIKUM NR 3

  PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ROK SZKOLNY 2023/2024.

  klasa I

  1. Język polski

  Ponad słowami klasa I cześć 1 i 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres podstawowy i rozszerzony. M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, A. Wróblewska, H. Kusy wyd. Nowa Era 2020. cz.1 - numer dopuszczenia 1014/1/2019, numer dopuszczenia cz. 2 – 1014/2/2019.

  2. Język niemiecki

  EFFEKT  NEU 1. Język niemiecki. Podręcznik dla liceum i technikum. A. Kryczyńska-Pham. wyd. WSiP, 2019. numer dopuszczenia 1133/1/2022.

  3. Język angielski

  Impulse 1. Students Book Gill Holley, Kate Pickering, Marta Inglot. wyd. Macmillan Education Polska Sp. z. o o. 2022. numer dopuszczenia 1129/1/2022.

  4. Fizyka

  Odkryć fizykę 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum - zakres podstawowy, M. Braun, W. Śliwa, wyd. Nowa Era 2019. numer dopuszczenia 1001/1/2019.

  5. Geografia

  Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Roman Malarz, Marek Więckowski wyd. Nowa Era 2019. numer dopuszczenia 983/1/2019.

  6. Historia

  Poznać przeszłość 1. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawy - szkoła ponadpodstawowa. M. Pawlak, A. Szweda. wyd. Nowa Era 2022. numer dopuszczenia 1150/1/2022.

  7. Historia i teraźniejszość

  Historia i teraźniejszość 1. Podręcznik dla klasy I liceum i technikum WSiP. Izabella Modzelewska – Rysak, L. Rysak. nr dopuszczenia 1155/1/2022.

  8. Matematyka

  Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich

  MATeMAtyka 1.

  Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy
  i rozszerzony. Podręcznik dla absolwentów szkół podstawowych. W. Babiński, L. Chańko,
  K. Wej. wyd. Nowa Era 2019. numer dopuszczenia 988/1/2019.

  9.Informatyka

  cały cykl kształcenia – wszystkie zawody

  Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. G. Koba. wyd. MiGra 2019. numer dopuszczenia 1042/1/2019.

  10. Biologia

  Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum (zakres podstawowy), A. Helmin, J. Holeczek, wyd. Nowa Era. numer dopuszczenia 1006/1/2019.

  Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum (zakres rozszerzony). M. Guzik, R. Kozik, wyd. Nowa Era 2019. numer dopuszczenia 1010/1/2019.

  11. Chemia- wszystkie zawody

  „To jest chemia” część 1 chemia ogólna i nieorganiczna zakres podstawowy podręcznik dla absolwentów szkół podstawowych, R. Hassa, A. i J. Mrzigod, wyd. Nowa Era  2021. numer dopuszczenia 994/1/2019.

  12. Język rosyjski

  Nowyj kak raz 1. Podręcznik dla liceum i technikum, Olga Tatarchyk, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne; 2022. numer dopuszczenia 1134/1/2022

  13. Biznes i zarządzanie

  podręcznik zostanie podany przez nauczyciela we wrześniu po zatwierdzeniu przez Ministerstwa Edukacji i Nauki

  14. Edukacja dla bezpieczeństwa

  Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do Edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum i technikum. J. Słoma. wyd. Nowa Era 2023. numer dopuszczenia 1189/2023.

  15. Religia

  W poszukiwaniu wiary i wolności. Podręcznik religia do kl. I liceum ogólnokształcącego
  i technikum, red. Ks. St. Łabendowski. wyd. Diecezja Sandomierska. 2020. numer dopuszczenia AZ-31-01/18-RA-3/20.

  WYKAZ PODRĘCZNIKÓW TECHNIKUM NR 3

  PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

  klasa II

  1. Język polski

  Ponad słowami klasa I cz. 2, klasa II cz. 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres podstawowy i rozszerzony. M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy A. Równy, A. Wróblewska. wyd. Nowa Era, 2020.

  2. Język niemiecki

  EFFEKT NEU 1. Język niemiecki. Podręcznik dla liceum i technikum. A. Kryczyńska–Pham. wyd. WSiP 2019. numer dopuszczenia 1133/1/2022.

  EFFEKT NEU 2. Język niemiecki. Podręcznik dla liceum i technikum. A. Kryczyńska–Pham. wyd. WSiP 2019. numer dopuszczenia 937/2/2019.

  3.Język angielski

  Impulse 1. Students Book Gill Holley, Kate Pickering, Marta Inglot. wyd. Macmillan Education Polska Sp. z. o o, 2022. numer dopuszczenia 1129/1/2022.

  4. Fizyka

  Odkryć fizykę 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum - zakres podstawowy, M. Braun, W. Śliwa, wyd. Nowa Era 2020. numer dopuszczenia 1001/2/2020.

  5. Geografia

  Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.
  Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh. wyd. Nowa Era 2020. numer dopuszczenia 983/2/2020.

  6.Historia

  Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawy - szkoła ponadpodstawowa. A. Kucharski, A. Niewęgłowska wyd. Nowa Era 2020. numer dopuszczenia 1021/2/2020.

  7. Historia i teraźniejszość

  Historia i teraźniejszość. od 1970 roku. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. Izabella Modrzelewska - Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński, Adam Cisek. Wyd. WSiP, 2023.

  8. Matematyka

  Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich

  MATeMAtyka 1.

  Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy
  i rozszerzony. Szkoła ponadpodstawowa (kontynuacja), wyd. Nowa Era numer dopuszczenia 988/1/2019.

  MATeMAtyka 2.

  Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoła ponadpodstawowa, wyd. Nowa Era 2021. numer dopuszczenia 988/2/2020.

  9. Informatyka

  cały cykl kształcenia – wszystkie zawody

  Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. G. Koba. wyd. MiGra numer dopuszczenia 1042/1/2019.

  10. Biologia

  Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum - zakres podstawowy, A. Helmin, J. Holeczek, wyd. Nowa Era  numer dopuszczenia 1006/2/2020.

  Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum - zakres rozszerzony, M. Guzik, R. Kozik, Wł. Zamachowski. wyd. Nowa Era. numer dopuszczenia 1010/2/2020.

  11. Chemia- wszystkie zawody

  „To jest chemia” część 1 chemia ogólna i nieorganiczna zakres podstawowy podręcznik dla absolwentów szkół podstawowych, R. Hassa, A. i J. Mrzigod, wyd. Nowa Era  2021. numer dopuszczenia 994/1/2019.

  12. Język rosyjski

  Nowyj kak raz 2. Podręcznik dla liceum  technikum Olga Tatarchyk, Wydawnictwa Szkolne

  i Pedagogiczne; 2020. numer dopuszczenia 1134/2/2023.

  13. Podstawy przedsiębiorczości

  Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej cz. 1,2. J. Korba,
  Z. Smutek. Operon 2019, numer dopuszczenia 1018/1/2019.

  14. Religia

  W poszukiwaniu wiary i nadziei. Podręcznik religia do kl. II liceum ogólnokształcącegoi technikum, red. Ks. St. Łabendowski. wyd. Diecezja Sandomierska. 2020. numer dopuszczenia AZ-32-01/18-RA-24/21

  WYKAZ PODRĘCZNIKÓW TECHNIKUM NR 3

  PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

  klasa III

  1. Język polski

  Ponad słowami kl. II, cz. 1, 2 klasa III cz. 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres podstawowy i rozszerzony. J. Kościerzyńska,
  A. Cisowska, J. Kostrzewa, J. Ginter, wyd. Nowa Era 2020.

  2. Język niemiecki

  EFFEKT 2. Język niemiecki. Podręcznik dla liceum i technikum. A. Kryczyńska–Pham.
  wyd. WSiP 2019. numer dopuszczenia 937/2/2019

  3.Język angielski

  Repetytorium – podręcznik do szkół ponadpodstawowych. Poziom podstawowy i rozszerzony. M. Rosińska, Lynda Edwards, M. Cichmińska. wyd. Macmillan Education. 2022. numer dopuszczenia 1139/2022

  4. Fizyka

  Odkryć fizykę 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum - zakres podstawowy, M. Braun, W. Śliwa, wyd. Nowa Era 2021. numer dopuszczenia 1001/3/2021.

  5. Geografia

  Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

  Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh. wyd. Nowa Era 2020.

  numer dopuszczenia 983/2/2020.

  6.Historia

  Poznać przeszłość 3. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawy - szkoła ponadpodstawowa. J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz, St. Roszek. wyd. Nowa Era 2021. numer dopuszczenia 1021/3/2021.

  7. Matematyka

  Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik grafiki i poligrafii cyfrowej

  MATeMAtyka 2

  Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

  i rozszerzony. Szkoła ponadpodstawowa (kontynuacja),wyd. Nowa Era 2020. numer dopuszczenia 988/2/2020.

  MATeMAtyka 3

  Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.  Szkoła ponadpodstawowa, wyd. Nowa Era 2021. numer dopuszczenia 988/3/2021

  technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich

  MATeMAtyka 2

  Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

  i rozszerzony. Szkoła ponadpodstawowa, wyd. Nowa Era 2020 - (kontynuacja) numer dopuszczenia 988/2/2020.

  MATeMAtyka 3

  Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

  i rozszerzony. - Szkoła ponadpodstawowa, wyd. Nowa Era 2021. numer dopuszczenia 988/3/2021

  8. Informatyka

  kl. I, II, III cały cykl kształcenia – wszystkie zawody

  Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. G. Koba. wyd. MiGra numer dopuszczenia 1042/1/2019.

  9. Biologia

  Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum - zakres podstawowy. J. Holeczek. wyd. Nowa Era numer dopuszczenia 1006/3/2021.

  Biologia na czasie 3 ( technik usług gastronomicznych). Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum - zakres rozszerzony, F. Dubert, M. Guzik, A. Helmian,
  J. Holeczek. wyd. Nowa Era. numer dopuszczenia 1010/3/2021.

  10. Chemia- wszystkie zawody

  „To jest chemia” część 2 chemia organiczna zakres podstawowy podręcznik dla absolwentów szkół podstawowych, R. Hassa, A. i J. Mrzigod, wyd. Nowa Era  2021. numer dopuszczenia 994/2/2020.

  11. Język rosyjski

  ''Как раз 3''. Podręcznik dla liceum  technikum Olga Tatarchyk, Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne; 2020. numer dopuszczenia 966/3/2021.

  12. Podstawy przedsiębiorczości

  Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej cz. 1,2. J. Korba,
  Z. Smutek. Operon 2019, numer dopuszczenia 1018/1/2019.

  13. Religia

  Świadek Miłości Społecznej. W poszukiwaniu miłości społecznej. Podręcznik do nauczania religii dla klasy III IV liceum ogólnokształcącego i technikum, red. Ks. St. Łabendowski. wyd. Diecezja Sandomierska. 2005.

  WYKAZ PODRĘCZNIKÓW TECHNIKUM NR 3

  PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

  klasa IV

  1. Język polski

  Ponad słowami kl. III, cz. 1, 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego
   i technikum – zakres podstawowy i rozszerzony. J. Kościerzyńska, A. Cisowska, J. Kostrzewa,

   J. Ginter, wyd. Nowa Era 2020.

  2. Język niemiecki

  EFFEKT 2. Język niemiecki. Podręcznik dla liceum i technikum. A. Kryczyńska-Pham.

  wyd. WSiP 2019. numer dopuszczenia 937/2/2019.

  EFFEKT 3. Język niemiecki. Podręcznik dla liceum i technikum. A. Kryczyńska-Pham.
  wyd. WSiP 2020. numer dopuszczenia 937/3/2020

  3. Język angielski

  Repetytorium – podręcznik do szkół ponadpodstawowych. Poziom podstawowy i rozszerzony. M. Rosińska, Lynda Edwards, M. Cichmińska. wyd. Macmillan Education. 2022. numer dopuszczenia 1139/2022.

  4. Fizyka

  Odkryć fizykę 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum - zakres podstawowy, M. Braun, W. Śliwa, wyd. Nowa Era 2021. numer dopuszczenia 1001/3/2021.

  5. Geografia

  Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Cz. Adamiak, A. Dubownik, M. Świtowniak, M. Nowak, B. Szyda wyd. Nowa Era 2021. numer dopuszczenia 983/3/2021.

  5.Historia

  Poznać przeszłość 4. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy - szkoła ponadpodstawowa. J. Kłaczkow, St. Roszak, wyd. Nowa Era 2022. numer dopuszczenia 1021/4/2022.

  6. Wiedza o społeczeństwie

  W centrum uwagi 1. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Arkadiusz Janicki. wyd. Nowa Era 2015. numer dopuszczenia 1034/1//2019.

  7. Matematyka

  technik żywienia i usług gastronomicznych, technik grafiki i poligrafii cyfrowej

  MATeMAtyka 3

  Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoła ponadpodstawowa, wyd. Nowa Era 2021 (kontynuacja). numer dopuszczenia  971/3/2021

  MATeMAtyka4

  Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoła ponadpodstawowa, W. Babiański, L. Chańko, K. Wej. wyd. Nowa Era 2022. numer dopuszczenia 971/4/2022

  technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich

  MATeMAtyka 3

  Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

  i rozszerzony. Szkoła ponadpodstawowa, wyd. Nowa Era 2021.(kontynuacja) numer dopuszczenia 988/3/2021

  MATeMAtyka 4

  Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

  i rozszerzony. Szkoła ponadpodstawowa, W. Babiański, L. Chańko, K. Wej. wyd. Nowa Era 2022. numer dopuszczenia 988/4/2022

  8. Biologia

  Biologia na czasie 4. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres rozszerzony (technik usług gastronomicznych). F. Dubert, M. Jurgowiak, W. Zamachowski.
  wyd. Nowa Era 2022. numer dopuszczenia 1010/4/2022.

  9. Chemia- wszystkie zawody

  „To jest chemia” część 2 chemia organiczna zakres podstawowy podręcznik dla absolwentów szkół podstawowych, R. Hassa, A. i J. Mrzigod, wyd. Nowa Era 2021. numer dopuszczenia 994/2/2020.

  10. Język rosyjski

  Kak raz 4. Język rosyjski. Liceum i technikum. Olga Tatarchyk. WSiP 2022. numer dopuszczenia 966/4/2022.

  11. Religia

  Świadek Chrystusa w Rodzinie. Podręcznik religia do kl. IV liceum ogólnokształcącego i technikum, red. Ks. St. Łabendowski. wyd. Diecezja Sandomierska. 2015. nr dopuszczenia
  AZ-43-01/10-RA-3/15.

  WYKAZ PODRĘCZNIKÓW TECHNIKUM NR 3

  PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

  klasa V

  1. Język polski

  Ponad słowami klasa IV. Podręcznik. Zakres podstawowy i rozszerzony. J. Kościerzyńska,
  A. Wróblewska, M. Matecka, Cisowska, J. Baczyńska - Wybrańska,  J. Ginter. wyd. Nowa Era 2022. numer dopuszczenia 1014/7/2022.

  2. Język niemiecki

  EFFEKT 3. Język niemiecki. Podręcznik dla liceum i technikum. A. Kryczyńska–Pham.

  wyd. WSiP 2020. numer dopuszczenia 937/3/2020.

  3. Język angielski

  Repetytorium – podręcznik do szkół ponadpodstawowych. Poziom podstawowy i rozszerzony. M. Rosińska, Lynda Edwards, M. Cichmińska. wyd. Macmillan Education. 2022. numer dopuszczenia 1139/2022.

  4. Język rosyjski

  Kak raz 4. Język rosyjski. Liceum i technikum. Olga Tatarchyk. WSiP 2022. numer dopuszczenia 966/4/2022.

  4.Historia

  Poznać przeszłość 4. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy - szkoła ponadpodstawowa. J. Kłaczkow, St. Roszak, wyd. Nowa Era 2022. numer dopuszczenia 1021/4/2022.

  5. Wiedza o społeczeństwie

  W centrum uwagi 2. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki. wyd. Nowa Era 2019. numer dopuszczenia 1034/2/2020.

  6. Matematyka

  Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik grafiki i poligrafii cyfrowej

  MATeMAtyka4

  Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoła ponadpodstawowa, W. Babiański, L. Chańko, K. Wej. wyd. Nowa Era 2022. numer dopuszczenia 971/4/2022.

  Matura z matematyki 2023-2024. Poziom podstawowy; A. Kiełbasa, wyd. Lubatk, 2022.

  Technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich

  MATeMAtyka 4

  Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

  i rozszerzony. Szkoła ponadpodstawowa, W. Babiański, L. Chańko, K. Wej. wyd. Nowa Era 2022. numer dopuszczenia 988/4/2022.

  Matura z matematyki 2023-2024. Poziom podstawowy; A. Kiełbasa, wyd. Lubatk, 2022.

  WYKAZ PODRĘCZNIKÓW TECHNIKUM NR 3 ROK SZKOLNY 2023/2024

  PRZEDMIOTY ZAWODOWE

  TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

   klasa I

  1.Podstawy fryzjerstwa

  Podstawy fryzjerstwa – podręcznik do nauki zawodu, Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter, Warszawa: WSiP, 2019.

  2.Techniki fryzjerskie

  Techniki fryzjerskie pielęgnacji włosów. T. Kulikowska-Jakubik, M. Richter. WSiP, 2021.

  Techniki fryzjerskie strzyżenie włosów, formowanie fryzur  i ondulowania. T. Kulikowska
  -Jakubik, M. Richter. WSiP, 2020.

  Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

  1. Pracownia fryzjerska

  Stylizacja fryzur. Podręcznik do nauki zawodu. Ewa Mierzewa, Beata Wach-Mińkowska. Warszawa: WSiP, 2014.

  Techniki fryzjerskie zmiany kolorów włosów. Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter. Warszawa: WSiP, 2017.

  klasa II

  1.Podstawy fryzjerstwa

  Podstawy fryzjerstwa – podręcznik do nauki zawodu, Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter, Warszawa: WSiP, 2019.

  2.Techniki fryzjerskie

  Techniki fryzjerskie strzyżenie włosów, formowanie i ondulowania. T. Kulikowska-Jakubik, M. Richter WSiP, 2020.

  Techniki fryzjerskie zmiany kolorów włosów. T. Kulikowska-Jakubik, M. Richter. WSiP, 2017.

  3. Działalność gospodarcza we fryzjerstwie

  Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. J. Musiałkiewicz. wyd. Ekonomik 2019. numer dopuszczenia 42/2015.

  4. Kompetencje społeczne i personalne

  Kompetencje personalne i społeczne. A. Krajewska. Wyd. Ekonomik 2019.

  numer dopuszczenia  51/2015.

  5. Bezpieczeństwo i higiena w pracy fryzjera

  Bezpieczeństwo i higiena pracy. W. Bukała, K. Szczęch. wyd. WSiP, 2013

   (podręcznik nieobowiązkowy).

  Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

  1. Pracownia fryzjerska

  Stylizacja fryzur. Podręcznik do nauki zawodu. Ewa Mierzewa, Beata Wach-Mińkowska. Warszawa: WSiP, 2014.

  Techniki fryzjerskie zmiany kolorów włosów. Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter. Warszawa: WSiP, 2017.

  klasa III

  1. Techniki fryzjerskie

  Techniki fryzjerskie zmiany kolorów włosów. T. Kulikowska-Jakubik, M. Richter. WSiP, 2017.

  2.Wizaż

  Zabiegi upiększające twarzy szyi i dekoltu. Joanna Dylewska-Grzelakowa. Warszawa: WSiP, 2018.

  Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

  1. Pracownia fryzjerska

  Stylizacja fryzur. Podręcznik do nauki zawodu. Ewa Mierzewa, Beata Wach-Mińkowska. Warszawa: WSiP, 2014.

  Techniki fryzjerskie zmiany kolorów włosów. Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter. Warszawa: WSiP, 2017.

  2. Projektowanie we fryzjerstwie

  Stylizacja fryzur. Beata Wach-Minkowska, Ewa Mierzewa. Warszawa: WSiP, 2020.

  klasa IV

  1. Wizualizacja

  Materiały własne przygotowane przez nauczyciela.

  2. Wizaż

  Zabiegi upiększające twarzy szyi i dekoltu. Joanna Dylewska-Grzelakowa. Warszawa: WSiP, 2018.

  3. Język zawodowy angielski we fryzjerstwie

  Career Paths – Beauty Salon. J. Doodley, V. Evans. Wyd. Express Publishing, 2011.

  PRZEDMIOTY ZAWODOWE

  TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

   klasa I

  1. Zasady żywienia

  Zasady żywienia. Podręcznik część 1.  D. Czerwińska. wyd. WSiP, 2015.

  2. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

  Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem część 1, 2. Przygotowywanie i wydawanie dań. M. Konarzewska. wyd. WSiP. 2019.

  3. Wyposażenie zakładów gastronomicznych

  Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów część 3. Marzena Zienkiewicz. wyd. WSiP, 2014.

  Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

  1.Pracownia gastronomiczna

  Pracownia gastronomiczna cz. 1,2. L. Borkowicz. wyd. Format AB 2020.

  klasa II

  1. Zasady żywienia

  Zasady żywienia cz. 1, 2. D. Czerwińska. wyd. WSiP, 2015.

  2. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

  Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem część 1, 2. Przygotowywanie i wydawanie dań. M. Konarzewska. wyd. WSiP. 2019.

  3. Bezpieczeństwo w gastronomii

  Bezpieczeństwo i higiena pracy. W. Bukała, K. Szczęch. wyd. WSiP, 2013 (podręcznik nieobowiązkowy).

  Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

  1.Pracownia gastronomiczna

  Pracownia gastronomiczna cz. 1,2. L. Borkowicz. wyd. Format AB 2020.

  klasa III

  1. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

  Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem część 1, 2. Przygotowywanie i wydawanie dań. M. Konarzewska. wyd. WSiP. 2019.

  2. Usługi gastronomiczne

  Usługi gastronomiczne”. A. Kmiołek. wyd. WSiP, 2013.

  3. Dietetyka

  Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. H. Ciborowska, A. Rudnicka. wyd. PZWL, 2019.

  4. Pracownia obsługi klienta

  Obsługa gości część 1,2. D. Ławniczak, A. Ziaja. wyd. REA, 2012. numer dopuszczenia 31/2008.

  5. Kompetencje społeczne i personalne

  Kompetencje personalne i społeczne. A. Krajewska. wyd. Ekonomik, 2015.

  Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

  1.Pracownia gastronomiczna

  Pracownia gastronomiczna cz. 1,2. L. Borkowicz. wyd. Format AB 2020.

  2. Pracownia obsługi klienta

  Obsługa gości konsumentów. część 1,2. R. Szajna, D. Ławniczak, A. Ziaja. wyd. REA, 2011.

  Numer dopuszczenia 31/2008.

  klasa IV

  1. Organizacja produkcji gastronomicznej

  Organizacja produkcji gastronomicznej” A. Kmiołek wyd. WSiP, 2013.

  2. Dietetyka

  Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. H. Ciborowska, A. Rudnicka. wyd. PZWL, 2019.

  3. Usługi gastronomiczne

  Usługi gastronomiczne”. A. Kmiołek. wyd. WSiP, 2013.

  4.Działalność gospodarcza w gastronomii

  Działalność gospodarcza w gastronomii. H. Górska - Warsewicz, B. Sawick, T. Mikulska. WSiP, 2014.

  5.Język angielski w gastronomii

  Język angielski w gastronomii – zeszyt ćwiczeń. R. Sarna, K. Sarna. wyd. WSiP, 2017.

  Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

  1. Pracownia planowania żywienia i podstaw gastronomii

  Żywienie i usługi gastronomiczne. Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej.
   J. Ozdarska. wyd. Forma AB. numer dopuszczenia 1.46.33/2018.

  2. Pracownia obsługi klienta

  Obsługa gości część 1,2. D. Ławniczak, A. Ziaja. wyd. REA, 2012. numer dopuszczenia 31/2008.

  3. Pracownia rzeźbienia w owocach i warzywach

  Materiały własne przygotowane przez nauczyciela.

  PRZEDMIOTY ZAWODOWE

  TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

  klasa I

  1. Technologia mechaniczna

  Podstawy technologii maszyn. Podręcznik do nauki zawodu technik mechanik. J. Zawora, wyd. WSiP – podręcznik przeznaczony na cały tok nauki. numer dopuszczenia 09/07

  Obróbka metali z materiałoznawstwem. St. Mac. wyd. WSiP, 1999.

  ISBN 83-02-07358-X

  2. Rysunek techniczny

  Rysunek techniczny dla mechaników. Podręcznik.  T. Lewandowski. wyd. WSiP 2008.

  numer dopuszczenia 04/2007.

  3. Budowa i naprawa pojazdów samochodowych

  Silniki pojazdów samochodowych. Podręcznik do nauki zawodu technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych.  M. Karczewski, L. Szczęch,
  G. Trawiński, wyd. WSiP, 2019. numer dopuszczenia 2013.

  4. Diagnozowanie pojazdów samochodowych

  Diagnostyka pojazdów samochodowych. Podręcznik do nauki zawodu technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych (cały cykl kształcenia).M. Dąbrowski, St. Kowalczyk, G. Trawiński. wyd. WSiP, 2013. numer dopuszczenia 15/2013.

  Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

  1. Pracownia samochodowa

  Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych, M. Dąbrowski, St. Kowalczyk,
  G. Trawiński, wyd. WSiP.

  2.Pracownia podstaw konstrukcji maszyn

  Podstawy konstrukcji maszyn cześć 1,2. Piotr Boś, Sławomir Sitarz. wyd. WKiŁ 2012. numer dopuszczenia 21/2010, ISBN 978-83-206-1785-6

  klasa II

  1. Technologia mechaniczna

  Podstawy technologii maszyn. J. Zawora, wyd. WSiP 2020 – podręcznik przeznaczony na cały tok nauki. numer dopuszczenia 09/2007.

  2. Rysunek techniczny

  Rysunek techniczny dla mechaników. T. Lewandowski. wyd. WSiP 2018.

  3. Budowa i naprawa pojazdów samochodowych

  Silniki pojazdów samochodowych, M. Karczewski, L. Szczęch, G. Trawiński, wyd. WSiP.

  4.Diagnozowanie pojazdów samochodowych

  Diagnostyka pojazdów samochodowych. (cały cykl kształcenia). M. Dąbrowski,
  St. Kowalczyk, G. Trawiński.

  5. Bezpieczeństwo pracy

  Bezpieczeństwo i higiena pracy. W. Bukała, K. Szczęch. wyd. WSiP, 2013

   (podręcznik nieobowiązkowy).

  Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

  1. Pracownia samochodowa

  Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych, M. Dąbrowski, St. Kowalczyk,
  G. Trawiński, wyd. WSiP, 2012.

  2.Pracownia podstaw konstrukcji maszyn

  Podstawy konstrukcji maszyn cześć 1,2. Piotr Boś, Sławomir Sitarz. wyd. WKiŁ, 2012. numer dopuszczenia 21/2010.

  klasa III

  1. Budowa i naprawa pojazdów samochodowych

  Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. P. Fundowicz, M. Radzimirski,
  M. Wieczorek. wyd. WSiP. 2018. ISBN: 978-83-021-3407-4

  2. Elektryczne i elektroniczne wyposażenia pojazdów samochodowych

  Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych Cz. 1,2. K. Pacholski. wyd. WKiŁ, 2011.  numer dopuszczenia 34/2011.

  3.Diagnozowanie pojazdów samochodowych

  Diagnostyka pojazdów samochodowych. (cały cykl kształcenia).

  M. Dąbrowski, St. Kowalczyk, G. Trawiński. numer dopuszczenia 15/2013.

  4. Przepisy ruchu drogowego

  Ilustrowany Kodeks Drogowy. Praca zbiorowa. wyd. ASGRAF

  5. Kompetencje społeczne i personalne

  Kompetencje personalne i społeczne. Podręcznik. A. Krajewska. Wyd. Ekonomik 2019.

  numer dopuszczenia 51/2015.

  Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

  1. Pracownia samochodowa

  Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych, M. Dąbrowski, St. Kowalczyk,
  G. Trawiński, wyd. WSiP 2011.

  2. Pracownia elektrotechniki i elektroniki

  Podstawy elektrotechniki i elektroniki. M Doległo. wyd. WKiL 2021. numer dopuszczenia 24/2016.

  klasa IV

  1. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym

  Organizacja i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych. Podręcznik do kształcenia
  w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Urszula Jastrzębska. wyd. WKiŁ, 2016. numer dopuszczenia 20/2016.
  Organizowanie pracy małych zespołów. Podręcznik. Iza Flor, wyd. Ekonomik, 2019.

  numer dopuszczenia 8/2015.

  Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym. St. Kowalczyk wyd. WSiP 2010.,

  2. Elektryczne i elektroniczne wyposażenia pojazdów samochodowych

  Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych Cz. 1,2. K. Pacholski. wyd. WKiŁ, 2011.  numer dopuszczenia 34/2011.

  2. Budowa i naprawa pojazdów samochodowych

  Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych, P. Fundowicz, M. Radzimirska,
  M. Wieczorek. wyd. WSiP.

  3.Diagnozowanie pojazdów samochodowych

  Diagnostyka pojazdów samochodowych. (cały cykl kształcenia).M. Dąbrowski, St. Kowalczyk, G. Trawiński.

  5.Działalność gospodarcza

  Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. J. Musiałkiewicz. wyd. Ekonomik 2019. numer dopuszczenia 42/2015.

  Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

  1. Pracownia samochodowa

  Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych, M. Dąbrowski, St. Kowalczyk,
  G. Trawiński, wyd. WSiP

  klasa V

  1. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym

  Organizacja i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych. Podręcznik do kształcenia
  w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Urszula Jastrzębska. wyd. WKiŁ, 2016. numer dopuszczenia 20/2016.
  Organizowanie pracy małych zespołów. Podręcznik. Iza Flor, wyd. Ekonomik, 2019.

  numer dopuszczenia 8/2015.

  Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym. St. Kowalczyk wyd. WSiP 2010.

  2. Auto CAD

  Auto – DAD 2012. A. Pikoń. wyd. HELION

  3.Diagnozowanie pojazdów samochodowych

  Diagnostyka pojazdów samochodowych. (cały cykl kształcenia). M. Dąbrowski, St. Kowalczyk, G. Trawiński.

  4. Język angielski zawodowy

  Język angielski w branży samochodowej i mechanicznej. R. Sarna, K. Sarna. wyd. WSiP, 2013.

  Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

  1.Pracownia obsługi pojazdów samochodowych

  Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych. St. Kowalczyk. Wyd. WSiP.

  Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych. Podręcznik do nauki zawodu. Kwalifikacja M.42.1.2. St. Kowalczyk. wyd. WSiP.

  PRZEDMIOTY ZAWODOWE

  TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

   klasa I

  1. Podstawy poligrafii

  Poligrafia – sztuka, techniki, technologie. Praca zbiorowa. wyd. COBRPP, 2021.

  2. Podstawy projektowania graficznego

  Szkoła projektowania graficznego. Zasady i praktyka, nowe programy, technologie”, Dabner David, Stewart Sandra i inni..., wyd. Arkady, 2019.

  3. Podstawy projektowania publikacji

  DTP od podstaw. Projekty z klasą. R. Williams. wyd. Helion, 2016.

  4. Język angielski zawodowy

  Materiały własne przygotowane przez nauczyciela.

  5. Kompetencje społeczne i personalne

  Kompetencje społeczne i personalne. Anna Krajewska. wyd. Ekonomik 2019.. numer dopuszczenia 51/2015.

  Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

  1. Pracownia projektowania graficznego

  Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustratoe, InDesing i Acrobat w praktyce. Zakrzewski wyd. Helion, 2015.

  2. Pracownia projektowania publikacji

  Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustratoe, InDesingi Acrobat w praktyce. P. Zakrzewski. wyd. Helion, 2015.

  klasa II

  1. Podstawy poligrafii

  Poligrafia – sztuka, techniki, technologie. Praca zbiorowa. wyd. COBRPP, 2021.

  2. Podstawy projektowania graficznego

  Szkoła projektowania graficznego. Zasady i praktyka, nowe programy, technologie”, Dabner David, Stewart Sandra i inni..., wyd. Arkady, 2019.

  3. Podstawy projektowania publikacji

  DTP od podstaw. Projekty z klasą. R. Williams. wyd. Helion, 2016.

  4. Maszyny i urządzenia cyfrowe

  Materiały własne przygotowane przez nauczyciela

  5. Rysunek techniczny

  Rysunek techniczny. T. Lewandowski. wyd. WSiP 2018.

  6. Język angielski zawodowy

  Materiały własne przygotowane przez nauczyciela.

  7. Bezpieczeństwo i higiena pracy

  Bezpieczeństwo i higiena pracy. W. Bukała, K. Szczęch. wyd. WSiP, 2013

   (podręcznik nieobowiązkowy).

  Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

  1. Pracownia projektowania graficznego

  Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustratoe, InDesing i Acrobat w praktyce. Zakrzewski wyd. Helion, 2015.

  2. Pracownia projektowania publikacji

  Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustratoe, InDesingi Acrobat w praktyce.
  P. Zakrzewski. wyd. Helion, 2015.

  3. Pracownia drukowania cyfrowego

  Drukowanie cyfrowe dla profesjonalistów. Harald Johnson. Wyd. RM, 2005.

  klasa III

  1. Podstawy poligrafii

  Poligrafia – sztuka, techniki, technologie. Praca zbiorowa. wyd. COBRPP, 2021.

  2. Podstawy projektowania graficznego

  Szkoła projektowania graficznego. Zasady i praktyka, nowe programy, technologie”, Dabner David, Stewart Sandra i inni..., wyd. Arkady, 2019.

  3. Podstawy projektowania publikacji

  DTP od podstaw. Projekty z klasą. R. Williams. wyd. Helion, 2016.

  4. Maszyny i urządzenia cyfrowe

  Materiały własne przygotowane przez nauczyciela

  5. Kompetencje społeczne i personalne

  Kompetencje personalne i społeczne. A. Krajewska. wyd. Ekonomik, 2019. numer dopuszczenia 51//2015.

  6. Działalność gospodarcza

  Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. J. Musiałkiewicz. wyd. Ekonomik 2019. numer dopuszczenia 42/2015.

  Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

  1. Pracownia projektowania graficznego

  Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustratoe, InDesing i Acrobat w praktyce. Zakrzewski wyd. Helion, 2015.

  2. Pracownia projektowania publikacji

  Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustratoe, InDesingi Acrobat w praktyce.

   P. Zakrzewski. wyd. Helion, 2015.

  3. Pracownia drukowania cyfrowego

  Drukowanie cyfrowe dla profesjonalistów. Harald Johnson. Wyd. RM, 2005.

  4.  Pracownia modelowania i drukowania 3D

  Świat druku 3D. Przewodnik. A. Kaziunas-France. wyd. Helion, 2014.

  klasa IV

  1. Podstawy poligrafii

  Poligrafia – sztuka, techniki, technologie. Praca zbiorowa. wyd. COBRPP, 2021.

  2. Podstawy projektowania graficznego

  Szkoła projektowania graficznego. Zasady i praktyka, nowe programy, technologie”, Dabner David, Stewart Sandra i inni..., wyd. Arkady, 2019.

  3. Podstawy projektowania publikacji

  DTP od podstaw. Projekty z klasą. R. Williams. wyd. Helion, 2016.

  4. Maszyny i urządzenia cyfrowe

  Materiały własne przygotowane przez nauczyciela

  5. Działalność gospodarcza

  Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. J. Musiałkiewicz. wyd. Ekonomik 2019. numer dopuszczenia 42/2015.

  Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

  1. Pracownia projektowania graficznego

  Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustratoe, InDesing i Acrobat w praktyce. Zakrzewski wyd. Helion, 2015.

  2. Pracownia projektowania publikacji

  Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustratoe, InDesingi Acrobat w praktyce.

   P. Zakrzewski. wyd. Helion, 2015.

  3. Pracownia modelowania i drukowania 3D

  Świat druku 3D. Przewodnik. A. Kaziunas-France. wyd. Helion, 2014.

  4. Pracownia drukowania cyfrowego

  Drukowanie cyfrowe dla profesjonalistów. Harald Johnson wyd. RM, 2005.

   klasa V

  Maszyny i urządzenia cyfrowe

  Materiały własne przygotowane przez nauczyciela.

  Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

  1. Pracownia modelowania i drukowania 3D

  Świat druku 3D. Przewodnik. A. Kaziunas - France. wyd. Helion, 2014.

  2. Pracownia drukowania cyfrowego

  Drukowanie cyfrowe dla profesjonalistów. Harald Johnson wyd. RM, 2005.

  WYKAZ PODRĘCZNIKÓW BRANŻOWA SZKOŁA

  I STOPNIA NR 3 ROK SZKOLNY 2023/2024

  PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

  klasa I

  1. Język polski

  To się czyta! Podręcznik do języka polskiego dla branżowej szkoły I stopnia. Klasa I. A. Klimowicz, J. Ginter, wyd. Nowa Era, 2019. numer dopuszczenia 1025/1/2019.

  2. Język angielski

  New Enterprise. (Poziom A2), Jenny Dooley, wyd. Express Publishing 2019. dopuszczenia 945/1/2019

  3.Matematyka

  To się liczy! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły I stopnia. Klasa I.
  K. Wej, W. Babiański, wyd. Nowa Era, 2019. numer dopuszczenia 967/1/2019.

  4.Historia

  Dziś historia 1 – Od starożytnych cywilizacji do trzeciego rozbioru Rzeczpospolitej”. Podręcznik dla klasy I branżowej szkoły I stopnia

  - zakres podstawowy. Stanisław Zając, wyd. SOP Oświatowiec, 2019. numer dopuszczenia 1023/1/2019.

  5. Historia i Teraźniejszość

  Historia i Teraźniejszość podręcznik dla klasy I szkoły branżowej I stopnia. 

  J. Niszcz, St. Zająć. Wyd. SOP Oświatowiec, 2022. numer dopuszczenia 1156/2022.

  6. Fizyka

  Fizyka 1. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia, G. Kornaś, wyd. Operon. numer dopuszczenia1086/1/2020.

  7. Chemia

  To jest chemia cz.1. Chemia ogólna i nieorganiczna zakres podstawowy. Podręcznik dla absolwentów szkół podstawowych. Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod wyd. Nowa Era, 2019. numer dopuszczenia 994/1/2019.

  8. Edukacja dla bezpieczeństwa

  Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do Edukacji dla Bezpieczeństwa dla szkoły ponadpodstawowej. Jarosław Słoma, wyd. Nowa Era 2023. numer dopuszczenia 1189/2023.

  9. Biznes i zarządzanie – tytuł i autor podręcznika podany zostanie przez nauczyciela we wrześniu.

  10.Informatyka

  Informatyka. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia. Dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. Wojciech Hermanowski wyd. Operon 2019
   – podręcznik przeznaczony przez cały tok nauki. numer dopuszczenia 1057/2019.

  11. Religia

  W poszukiwaniu wiary i wolności. Podręcznik dla klasy I liceum ogólnokształcącego i techniku. ks. Stanisław Łabendowski. wyd. Diecezyjne
  i Drukarnia w Sandomierzu, 2020. numer dopuszczenia AZ-3-01/18

  klasa II

  1. Język polski

  To się czyta! podręcznik do języka polskiego dla branżowej szkoły I stopnia. Klasa II. A. Klimowicz, J. Ginter, wyd. Nowa Era, 2020.

  2. Język angielski

  New Enterprise. (Poziom A2), Jenny Dooley, wyd. Express Publishing 2019.  numer dopuszczenia 945/1/2019.

  3.Matematyka

  To się liczy! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły I stopnia. Klasa II.
  K. Wej, W. Babiański, wyd. Nowa Era, 2020.  numer dopuszczenia 967/2/2020.

  4.Historia

  Dziś historia 2 – Od czasów Napoleońskich do lat 30 – tych XX wieku”. Podręcznik dla klasy II branżowej szkoły I stopnia - zakres podstawowy Stanisław Zająć, wyd. SOP Oświatowiec, 2020. numer dopuszczenia 1023/2/2020.

  5. Fizyka

  Fizyka 2. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia, G. Kornaś, wyd. Operon. numer dopuszczenia 1086/2/2020.

  6. Bezpieczeństwo pracy

  Mechanik pojazdów samochodowych

  Bezpieczeństwo i higiena pracy. W. Bukała, K. Szczęch. wyd. WSiP, 2013 (podręcznik nieobowiązkowy).

  7. Chemia

  To jest chemia cz.1 Chemia ogólna i nieorganiczna zakres podstawowy. Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod. wyd. Nowa Era, 2021.  numer dopuszczenia 994/1/2019.

  8. Religia

  Świadek Chrystusa w Kościele. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Jan Szpet, wyd. Św. Wojciecha. 

  9.Kompetencje zawodowe

  Kompetencje personalne i społeczne” A. Krajewska, wyd. Ekonomik 2019. numer dopuszczenia 51/2015.

  klasa III

  1. Język polski

  To się czyta! podręcznik do języka polskiego dla branżowej szkoły I stopnia. Klasa III. A. Klimowicz, J. Ginter, wyd. Nowa Era, 2021.

  2. Język angielski

  New Enterprise. Student’s Book (Poziom A2). Podręcznik wieloletni. Jenny Doodley, wyd. Express Publishing 2019.  numer dopuszczenia 945/1/2019.

  3.Matematyka

  To się liczy! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły I stopnia. Klasa III. K. Wej, W. Babiański, wyd. Nowa Era, 2021. numer dopuszczenia 967/3/2021.

  4.Historia

  Dziś historia 3. Podręcznik dla klasy III branżowej szkoły I stopnia - zakres podstawowy Stanisław Zając, wyd. SOP Oświatowiec, 2021.  numer dopuszczenia 1023/3/2021.

  5. Wiedza o społeczeństwie

  Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia. J. Niszcz, St. Zająć, wyd. SOP Oświatowiec, 2021. numer dopuszczenia 1123/2021.

  6. Fizyka

  Fizyka 3. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia, G. Kornaś, wyd. Operon. numer dopuszczenia1086/3/2021.

  7. Chemia

  To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla absolwentów szkół podstawowych - zakres podstawowy Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod. wyd. Nowa Era 2021. numer dopuszczenia 994/2/2020.

  8. Religia

  Świadek Chrystusa. Podręcznik religia dla szkół ponadgimnazjalnych, Jan Szpet, wyd. Św. Wojciecha.

  9. Kompetencje zawodowe

  Kompetencje personalne i społeczne” A. Krajewska, wyd. Ekonomik 2019. numer dopuszczenia 51/2015.

   BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 ROK SZKOLNY 2023/2024

  Zawód : Mechanik pojazdów samochodowych

  1. Technologia mechaniczna

  Podstawy technologii maszyn. Podręcznik do nauki zawodu technik mechanik. J. Zawora, wyd. WSiP – podręcznik przeznaczony na cały tok nauki. numer dopuszczenia 09/07O bróbka metali z materiałoznawstwem. St. Mac. wyd. WSiP, 1999.ISBN 83-02-07358-X

  2. Rysunek techniczny

  Rysunek techniczny dla mechaników. Podręcznik.  T. Lewandowski. wyd. WSiP 2008. numer dopuszczenia 04/2007.

  3. Diagnozowanie pojazdów samochodowych

  Diagnostyka pojazdów samochodowych. Podręcznik do nauki zawodu technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych (cały cykl kształcenia).M. Dąbrowski, St. Kowalczyk, G. Trawiński. wyd. WSiP, 2013. numer dopuszczenia 15/2013.

  4. Podstaw konstrukcji maszyn

  Podstawy konstrukcji maszyn cześć 1,2. Piotr Boś, Sławomir Sitarz. wyd. WKiŁ 2012. numer dopuszczenia 21/2010, ISBN 978-83-206-1785-6

  5. Bezpieczeństwo Pracy

  Bezpieczeństwo i higiena pracy. W. Bukała, K. Szczęch. wyd. WSiP, 2013

  6. Budowa i naprawa pojazdów samochodowych

  Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. P. Fundowicz, M. Radzimirski,
  M. Wieczorek. wyd. WSiP. 2018. ISBN: 978-83-021-3407-4

  7. Elektryczne i elektroniczne wyposażenia pojazdów samochodowych

  Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych Cz. 1,2. K. Pacholski. wyd. WKiŁ, 2011.  numer dopuszczenia 34/2011.

  8. Przepisy ruchu drogowego

  Ilustrowany Kodeks Drogowy. Praca zbiorowa. wyd. ASGRAF

  Wykaz podręczników na rok 2022/2023

 • Koła zainteresowań


  KOŁO EKOLOGICZNE

  Opiekunowie:  Wikło Małgorzata, Katarzyna Sońta

  Program Koła Ekologicznego:

  • Udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej
  • Udział w zbiórce makulatury, baterii, puszek aluminiowych, nakrętek
  • Udział w obchodach Dnia Ziemi
  • Udział w konkursach, rajdach, warsztatach, projektach i innych działania ekologicznych
  • Uczestnictwo w pracach na rzecz szkoły i lokalnego środowiska przyrodniczego
  • Wystawy, wernisaże prac uczniowskich o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej
  • Zajęcia plenerowe
  • Współpraca z biblioteką pedagogiczną, miejską, szkolną
  • Współpraca z instytucjami środowiska lokalnego (Starostwem Powiatowym)

  SEKCJA FOTOGRAFICZNA

  Opiekun: Malik Artur

  Program Sekcji Fotograficznej:

  • Rozwijanie zainteresowań sztuką fotograficzną
  • Odkrywanie talentów fotograficznych
  • Rozwijanie zainteresowań, pełniejsze i bardziej celowe korzystanie z możliwości zaplecza komputerowego naszej szkoły
  • Wspomaganie rozwoju indywidualnych talentów
  • Rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości plastycznej uczniów
  • Organizacja wystaw prac podsumowujących dorobek kółka

  KOŁO WOLONTARIATU

  Opiekunowie: Kęczkowska Sylwia, Bożena Chrzanowska

  Program wolontariatu:

  • Angażowanie młodych ludzi do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.
  • Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych
  • Aktywizowanie  młodzieży  do  działań  na  rzecz  społeczności  szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym i akcyjnym.
  • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.
  • Promocja idei wolontariatu w szkole.
  • Kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży, uwrażliwianie na problemy drugiego człowieka i włączanie się w ich rozwiązywanie.
  • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
  • Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
  • Zwiększanie samodzielności i efektywności działania młodych ludzi.
  • Aktywna współpraca z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi wolontarystycznie w środowisku lokalnym.

  KOŁO RECYTATORSKO-POLONISTYCZNE

  Opiekun: Zagajna-Wiatr Joanna

  Program Koła Recytatorsko-Polonistycznego:

  • Rozszerzanie wiadomości i umiejętności uczniów z wybranych dziedzin języka polskiego
  • Wspomaganie rozwoju uczniów, ich recytatorskich i teatralnych zdolności
  • Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym
  • Prezentowanie twórczości uczniów

  KLUB KRWIODAWSTWA

  Opiekunowie: Paweł Wiatr, Jadwiga Kowalczyk

  KOŁO PLASTYCZNE

  Opiekun: Katarzyna Sońta