Czy warto iść do technikum? – poradnik

Poradnik dla absolwentów i absolwentek szkół podstawowych

Technikum jest znakomitym wyborem dla uczniów i uczennic, którzy pragną zdobyć wykształcenie ogólne, ale także połączyć je z wiedzą i umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi do pracy w konkretnym zawodzie. Jeśli więc cenisz sobie praktyczne podejście do pracy, ale chcesz też zostawić sobie furtkę, by pójść na studia, technikum jest idealną opcją dla ciebie.

Ilu letnie jest technikum?

Nauka w technikum – w odróżnieniu do liceum ogólnokształcącego – trwa 5 lat. Ten dodatkowy rok pozwala jego uczniom nie tylko przygotować się do egzaminu maturalnego, ale także zdobyć uprawnienia niezbędne do pracy w konkretnym zawodzie. Po ukończeniu technikum absolwenci i absolwentki mogą rozpocząć studia, ale także zdobywają uprawnienia do tzw. zawodów dwukwalifikacyjnych – w praktyce oznacza to, że zdają dwa egzaminy zawodowe.

Zalety nauki w technikum

Zawody techniczne stają się coraz bardziej popularne, gdyż po prostu zaczyna brakować specjalistów w wielu dziedzinach. Przyjrzyj się dokładniej liście zalet nauki w technikum:

  • Rozwój ukierunkowany na konkretną dziedzinę: po ukończeniu technikum masz prawo do wykonywania zawodu, w którym się kształcisz.
  • Umiejętności praktyczne: dzięki obowiązkowym praktykom zawodowym zdobywasz doświadczenie potrzebne do późniejszej pracy w zawodzie.
  • Możliwość kontynuacji nauki na studiach: matura umożliwia ci dalszą edukację.
  • Lepsze przygotowanie do studiów w kierunkach technicznych: nauka na uczelni technicznej będzie dla ciebie łatwiejsza, bo już będziesz mieć przyswojoną znaczną część wiedzy.
  • Szeroki wybór kierunków kształcenia: nawet jeśli nie masz typowo techniczno-naukowego zacięcia możesz także wybierać wśród kierunków bardziej humanistycznych, które również dają ci prawo do wykonywania ciekawych zawodów.
  • Tytuł zawodowy po ukończeniu szkoły: zaraz po skończeniu technikum możesz podjąć pracę w wyuczonym zawodzie.
  • Atrakcyjne perspektywy zawodowe: z racji braku specjalistów w wielu dziedzinach, kształcąc się w kierunku technicznym masz duże szanse, by znaleźć dobrą pracę.

Dowiedz się więcej