Dyrekcja szkoły

DYREKTOR

Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej

mgr inż. Halina Sieczka

tel.: 41 251 18 34

email: hsieczka@zssuskarzysko.pl

WICEDYREKTOR

Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej

mgr Agnieszka Sobocha

tel.: 41 251 18 34

email: asobocha@zssuskarzysko.pl