Nauczyciele

 1. Chrzanowska Bożena – historia, wiedza o społeczeństwie,
  bchrzanowska@zssuskrzysko.pl
 2. Chyb Mariusz – przedmioty zawodowe mechaniczne,
  mchyb@zssuskarzysko.pl
 3. Dobrowolska Beata – przedmioty zawodowe fryzjerskie,
  bdorowolska@zssuskarzysko.pl
 4. Domagalska Jolanta – chemia, język angielski
  jdomagalska@zssuskarzysko.pl
 5. Frąckiewicz Renata – fizyka, BHP
  rfrackiewicz@zssuskarzysko.pl
 6. Frątczak Arkadiusz – edukacja dla bezpieczeństwa
  afratczak@zssuskarzysko.pl
 7. Golis Donata – przedmioty zawodowe fryzjerskie
  dgolis@zssuskarzysko.pl
 8. Górska Renata – biologia
  rgorska@zssuskarzysko.pl
 9. Grabowska Anna – przedmioty zawodowe fryzjerskie
  agrabowska@zssuskarzysko.pl
 10. Janowska Ewa – przedmioty zawodowe gastronomiczne
  ejanowska@zssuskarzysko.pl
 11. Jurzyński Tomasz – religia
  tjurzynski@zssuskarzysko.pl
 12. Kamińska Nina – matematyka
  nkaminska@zssuskarzysko.pl
 13. Karpeta Marcin – język angielski
  mkarpeta@zssuskarzysko.pl
 14. Karlikowska-Mańko Joanna – informatyka
  jkarlikowska@zssuskarzysko.pl
 15. Kęczkowska Sylwia – przedmioty zawodowe fryzjerskie
  skeczkowska@zssuskarzysko.pl
 16. Kozera Czesława – biologia
  ckozera@zssuskarzysko.pl
 17. Kowlaczyk Jadwiga – matematyka
  jkowalczyk@zssuskarzysko.pl
 18. Kowalik Monika – bibliotekarz
  mkowalik@zssuskarzysko.pl
 19. Kutkowski Jacek – religia
  jkutkowski@zssuskarzysko.pl
 20. Lech-Derlatka Małgorzata – przedmioty zawodowe gastronomiczne, podstawy przedsiębiorczości
  mlechderlatka@zssuskarzysko.pl
 21. Malik Anna – kosmetyka, biologia
  malika@zssuskarzysko.pl
 22. Malik Artur – matematyka, przedmioty zawodowe poligraficzne
  amalik@zssuskarzysko.pl
 23. Mańko Wojciech – wychowanie fizyczne
  wmanko@zssuskarzysko.pl
 24. Mączka Waldemar – przedmioty zawodowe gastronomiczne, wychowanie fizyczne
  wmaczka@zssuskarzysko.pl
 25. Nowak-Wierzchowska Agata – język polski, wiedza o kulturze, bibliotekarz
  anowawierzchowska@zssuskarzysko.pl
 26. Rokita Grażyna – przedmioty zawodowe gastronomiczne
  grokita@zssuskarzysko.pl
 27. Sieczka Halina – przedmioty zawodowe mechaniczne
  hsieczka@zssuskarzysko.pl
 28. Sobocha Agnieszka – pedagog
  asobocha@zssuskarzysko.pl
 29. Sońta Katarzyna – język niemiecki, plastyka
  ksonta@zssuskarzysko.pl
 30. Wiatr Paweł – przedmioty zawodowe mechaniczne
  pwiatr@zssuskarzysko.pl
 31. Wikło Małgorzata – geografia
  mwiklo@zssuskarzysko.pl
 32. Witkowski Wojciech – przedmioty zawodowe mechaniczne
  wwitkowski@zssuskarzysko.pl
 33. Wilkosz-Sitarska Ewelina – język rosyjski, przedmioty zawodowe fryzjerskie
  ewilkoszsitarska@zssuskarzysko.pl
 34. Wnuk Łukasz – język angielski
  lwnuk@zssuskarzysko.pl
 35. Zagajna-Wiatr Joanna – język polski, wychowanie do życia w rodzinie
  jzagajnawiatr@zssuskarzysko.pl