Technik pojazdów samochodowych

Kierunek kształcenia przygotowujący do pracy w zawodzie technika mechanika samochodowego oraz dający wspaniałe podłoże do takich zawodów jak: elektromechanik samochodowy, diagnosta samochodowy, kierowca oraz  innych zawodów związanych z szeroko rozumianą branżą samochodową.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Nauka w Technikum Pojazdów Samochodowych obejmuje dwie kwalifikacje tj.
– MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
– MOT.06.
Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Uzyskanie  jednej z kwalifikacji skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie, a ukończenie obu jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu Technika Pojazdów Samochodowych.

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI

Ogromny rozwój branży technicznej, a zwłaszcza samochodowej spowodował, że jest ogromne zapotrzebowane na pracę w salonach samochodowych, warsztatach naprawy samochodów, ale również w zakładach produkujących i projektujących samochody, części oraz podzespoły samochodowe.  Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom  pracodawców  i uczniów postanowiliśmy przygotowywać naszych uczniów do posługiwania się oprogramowaniem do wspomagania projektowania AutoCAD.

NAUKA ZAWODU

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących nauka obejmuje przedmioty zawodowe teoretyczne, jak i praktyczne, z budowy pojazdów samochodowych, diagnostyki samochodowej oraz obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Zajęcia praktyczne z mechaniki i diagnostyki samochodowej prowadzone są w profesjonalnie wyposażonych pracowniach szkolnych oraz na zajęciach praktyczny w CKP. Dodatkowo uczniowie  odbywają miesięczną praktykę w zakładach pracy.

Pracownia samochodowa

W pracowni samochodowej poza najnowszym sprzętem do diagnostyki, obsługi i naprawy jest prawie wszystko to, co winno się znaleźć w profesjonalnie wyposażonym warsztacie samochodowym.  Każdy uczeń ma możliwość poznać wyposażenie warsztatów samochodowych oraz posługiwać się tym sprzętem

Szkolna pracownia samochodowa powstała przy współudziale różnych projektów. Pracownia ta została wyposażona w profesjonalne diagnoskopy, zestawy narzędzi do montażu i demontażu części zamiennych, przyrządy pomiarowe, sprawdziany i testery, urządzenia do kompleksowej obsługi klimatyzacji, kompleksowej obsługi kół jezdnych, przenośny analizator spalin, piaskarkę, przenośne kompresory, urządzenia spawalnicze technikami MIG i MAG, podnośniki przenośne typu „żaba” oraz mnóstwo różnego drobnego sprzętu warsztatowego.

PROJEKTY, STAŻE, SZKOLENIA

Uczniowie technikum pojazdów samochodowych realizują projekt „Profesjonalny technik – nauka, praktyka, praca” jak i wcześniej „Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską” . W ramach projektów nasi uczniowie  biorą udział w płatnych stażach, które odbywają w warsztatach samochodowy, biorą udział w bezpłatnych kursach z zakresu diagnostyki samochodowej, obsługi i naprawy, odbywają kursy prawa jazdy, uczestniczą w stażach zagranicznych. Szkolenia prowadzone są  przez profesjonalistów z danego zakresu, a po ukończonym szkoleniu uczniowie otrzymają zaświadczenia i certyfikaty.

ZATRUDNIENIE

Nasi uczniowie po ukończeniu szkoły i otrzymaniu dyplomu Technika Pojazdów samochodowych, bez problemu znajdują zatrudnienie we wszystkich rodzajach firm branży samochodowej, serwisach naprawy pojazdów, salonach sprzedaży samochodów, sklepach części zamiennych oraz fabrykach produkcyjnych pojazdy i podzespoły np. MAN. Zawód Technik Pojazdów Samochodowych jest doskonałym podłożem do pracy w międzynarodowym transporcie drogowym TIR – po uprzednio zdobytych uprawnieniach. Po odbyciu stażu i odpowiedniego kursu mogą pracować też jako diagności samochodowi na stacjach kontroli pojazdów.