Technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją dietetyka

„Zdrowie człowieka tkwi od pokoleń w tym, co ma w głowie i co na stole”
prof. Jan Gawęcki

Technik żywienia i usług gastronomicznych to obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Umożliwia poznawanie nowych trendów żywieniowych, kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego, pomaga w rozwijaniu zainteresowań i pasji kulinarnych, przygotowuje do prowadzenia własnej działalności gastronomicznej, a przede wszystkim zapewnia interesującą i dobrze płatną pracę. Rynek usług gastronomicznych w Polsce stale się rozwija. Zmiana trybu życia, ciągły pośpiech, dążenie do wygody, powodują, że ludzie coraz częściej korzystają z ofert barów i restauracji, dlatego gastronomia to prężnie rozwijająca się branża, a specjaliści od żywienia poszukiwani są w kraju i zagranicą.

Kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych


Uczeń po zdaniu egzaminu z zakresu wybranej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające umiejętności w zakresie, który ona obejmuje.

Warunki nauki – baza dydaktyczna, praktyki zawodowe

Zajęcia praktyczne odbywają się w szkole w pracowni gastronomicznej doskonale wyposażonej w profesjonalny sprzęt, umożliwiający rozwijanie umiejętności zawodowych. Na zajęciach uczniowie przygotowują potrawy oraz sami je konsumują, dokonując oceny ich smaku i jakości. Praktyki zawodowe odbywają się u pracodawców w branży gastronomicznej w kraju i za granicą( w ramach projektu Erasmus+).

Dodatkowe kwalifikacje  i umiejętności W ramach realizowanego w szkole projektu “Profesjonalny technik – nauka, praktyka, praca” uczniowie zdobywają dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, uczestnicząc
w kursie barmańskim i  kelnerskim.

Realizując w ramach innowacji pedagogicznej wprowadzającej  w szkole autorski program z dietetyki uczniowie poznają:

• Zasady racjonalnego odżywiania zarówno osób zdrowych, jak i w czasie choroby
• Problematykę żywienia dostosowanego do potrzeb organizmu w zależności od jego stanu i wieku
• Pochodzenie żywności oraz procesy przygotowania potraw
• Zasady racjonalnego planowania żywienia dla różnych grup ludności
• Zasady żywienia człowieka chorego i zdrowego
• Zasady planowania indywidualnych programów dietetycznych
• Zasady prawidłowego komponowania posiłków i racji pokarmowych
• Zasady oceny stanu odżywiania
• Wpływ określonych produktów na zdrowie człowieka
• Zasady układania i planowania diet
• Zasady cateringu dietetycznego
• Reguły zdrowego stylu życia
• Zmienianie nawyków żywieniowych oraz dostosowanie diety do trybu życia i stanu zdrowia

Uczniowie technikum w tym zawodzie będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach praktycznych i teoretycznych z Carvingu, czyli sztuki rzeźbienia w owocach i warzywach. Zajęcia te pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu:

• Historii carvingu
• Zastosowania warzyw i owoców w gastronomii
• Doboru i sposobów przechowywania surowców
• Sposobu przechowywania gotowych produktów
• Technik dekorowania i serwowania potraw z warzyw i owoców
• Metod konserwacji produktów
• Doboru sprzętu
• Podziału carvingu
• Wykonywania kompozycji z warzyw i owoców
• Zasad rzeźbienia w owocach i warzywach

Uczniowie zdobędą podstawowe informacje na temat carvingu, czyli wywodzącej się z Tajlandii sztuki rzeźbienia w owocach i warzywach, poznają narzędzia przydatne do carvingu oraz zasady rzeźbienia w owocach. Wiedza teoretyczna zostanie wykorzystana w praktyce podczas przygotowywania elementów dekoracyjnych, takich jak kwiaty, liście, szyszki oraz dekoracje przestrzenne. Uczniowie będą mogli zachwycić swoich znajomych fantazyjnymi i wyrafinowanymi dekoracjami.
Owoce i warzywa potrafią być prawdziwą ozdobą talerza nie tylko jako surówka…..

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • oceniania jakości żywności,
 • rozpoznawania surowców potrzebnych do przygotowywania potraw i napojów,
 • przechowywania żywności,
 • stosowania receptur gastronomicznych,
 • sporządzania potraw i napojów,
 • rozróżniania metod utrwalania żywności,
 • stosowania sprzętu i urządzeń do sporządzania i wydawania dań,
 • stosowania zasad związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • stosowania zasad żywienia dietetycznego,
 • planowania alternatywnych sposobów żywienia,
 • planowania żywienia dla różnych grup ludności.
 • rozliczania finansowego usług gastronomicznych,
 • wykorzystania programów komputerowych w organizacji produkcji gastronomicznej.

Możliwość dalszego kształcenia
Technik żywienia i usług gastronomicznych może podnosić swoje kwalifikacje poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych, m. in. na kierunkach:

 • bezpieczeństwo żywności,
 • biotechnologia,
 • dietetyka,
 • hotelarstwo i gastronomia,
 • technologia żywności i żywienia człowieka,
 • żywienie człowieka i nauki konsumenckie,
 • nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii oraz wiele innych.

Możliwości zatrudnienia
Technicy żywienia i usług gastronomicznych mogą podjąć pracę jako szefowie kuchni, managerowie do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych, organizatorzy imprez okolicznościowych i usług cateringowych, kierownicy w obiektach gastronomicznych, doradcy w zakresie prawidłowego żywienia, pracownicy firm cateringowych. Miejscem ich pracy mogą być restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, zakłady żywienia zbiorowego (np. stołówki szkolne, szpitalne), hotele, sanatoria, gospodarstwa agroturystyczne. Absolwent kierunku technik żywienia jest także przygotowany do rozpoczęcia własnej działalności gospodarcze w zakresie usług gastronomicznych.