Typy szkół i kierunki kształcenia

Technikum
kształcące w zawodach:

Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej z innowacją projektowanie stron internetowych
Technik Usług Fryzjerskich z innowacją kosmetyka i wizaż
Technik Żywienia I Usług Gastronomicznych z innowacją dietetyka
Technik Pojazdów Samochodowych
Technik Przemysłu Mody
Technik Procesów Drukowania
Technik Usług Fryzjerskich
Technik Organizacji Turystyki

(5-letne dla absolwentów podstawówki)

Szczegółowy opis kierunków w Technikum …

Branżowa Szkoła I Stopnia
kształcąca w zawodach:

Kierowca Mechanik
Mechanik Pojazdów Samochodowych
Elektromechanik Pojazdów Samochodowych
Monter Sieci, Instalacji i Urządzeń Sanitarnych
Operator Obrabiarek CNC
Kucharz
Cukiernik
Fryzjer
Sprzedawca

(3-letnia dla absolwentów podstawówek)

Szczegółowy opis kierunków w Branżowej szkole I stopnia

II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

3 letnie, zaoczne
2 letnie po zakończeniu szkoły zawodowej, zaoczne

Szkoła Policealna

Technik Usług Kosmetycznych

2-letnia, zaoczna
(wymagane wykształcenie średnie, może być bez matury)