1TGS w „Promieniu”

W czwartek 18 listopada 2021 r. odbyła się wycieczka przedmiotowa, w której uczniowie klasy 1TGS kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w zwiedzaniu hotelu i restauracji PROMIEŃ. Zapoznali się z obsługą hotelową oraz poznali niektóre tajemnice kuchni zakładu. Wycieczka wzbudziła wśród uczniów entuzjazm i zachęciła do dalszego pogłębiania swojej wiedzy z gastronomii. Wszystkim pracownikom hotelu dziękujemy za serdeczne przyjęcie i poczęstunek oraz za umożliwienie zwiedzania hotelu i restauracji.

Opiekun wycieczki : Małgorzata Lech-Derlatka

tekst i zdjęcia: Małgorzata Lech-Derlatka