ABC prowadzenia działalności gospodarczej

12 marca 2024r. uczniowie Technikum Nr 3 i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 uczestniczyli w spotkaniu pod hasłem „ABC prowadzenia działalności gospodarczej”.

Dzięki współpracy z Paniami: Agnieszką Lichocik i Weroniką Janus z  Młodzieżowego Centrum Kariery OHP, udało nam się zaprosić do współpracy:

  • Panią Marzenę Kowalską – Siudak –  zatrudnioną na samodzielnym stanowisku ds. ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej,
  • Panią Barbarę Gałczyńska – reprezentującą Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamiennej,
  • Panią Beatę Orzechowską – pracownika Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Skarżysku-Kamiennej,
  • Pana Andrzeja Gębskiego – kierownika Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Skarżysku-Kamiennej,
  • Pana Sebastiana Zarzyckiego – koordynatora  Zespołu ds. Promocji Zatrudnienia Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

Zaproszeni Goście zechcieli poświęcić swój czas, aby podzielić się z naszymi uczniami swoją wiedzą z zakresu:

1. Procedur rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej.

2. Zawieszania, wznawiania i likwidacji działalności gospodarczej.

3. Obowiązków przedsiębiorcy wobec ZUS – zgłoszenie do ubezpieczenia, wysokość składek.

4. Obowiązków przedsiębiorcy wobec Urzędu Skarbowego – formy opodatkowania.

5. Możliwości pozyskania dotacji z PUP na założenie i prowadzenie działalności.