Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Młodzież szkolna pod kierunkiem Pani Eweliny Wilkosz – Sitarskiej przygotowała uroczystą akademię.

Wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi   złożono życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia.

Pani Dyrektor Halina Sieczka  przekazała  życzenia, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przyniosła jeszcze lepsze efekty oraz satysfakcję i radość . Podziękowała za oddanie dla uczniów, okazywane wsparcie oraz ogromne poświęcenie i wysiłek włożony w kształtowanie ich charakterów.

Paweł Wiatr

Foto: Mariusz Chyb