Certyfikaty dla grafików

Nasi graficy otrzymali certyfikaty ze specjalistycznego szkolenia z obsługi programów Adobe Photoshop, Adobe InDesign oraz Projektowania stron internetowych. Szkolenia przeprowadzono w ramach projektu „Technik na 5+” realizowanego przez Stowarzyszenie Wiedza i Rozwój w naszej szkole.
Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020