Młoda krew ratuje życie

Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowo - Usługowych uzyskali podziękowanie, dyplomy oraz nagrody rzeczowe uczestnicząc w Akademii krwiodawstwa w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku - Kamiennej z okazji obchodów Ogólnopolskich Dni Honorowych Dawców Krwi. Podczas spotkania obyło się podsumowanie turnieju „Młoda krew ratuje życie” Wręczono podziękowanie dla uczniów ratujących bezinteresownie zdrowie i życie drugiego człowieka oddających honorowo krew. W spotkaniu uczestniczyły władze samorządowe z powiatu skarżyskiego oraz kierownictwo powiatowych i wojewódzkich struktur Polskiego Czerwonego Krzyża. Oddawanie krwi wypływa z najgłębszych uczuć człowieka . Krew traktowana jest od dawien dawna jako symbol życia, siły i młodości. Polski Czerwony Krzyż systematycznie dąży do pozyskiwania nowych osób do oddawania krwi. W związku z tym organizowane są akcje i turnieje mające na celu rozpropagowanie tej szczytnej idei w środowisku pełnoletnich uczniów naszej szkoły.

Propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie nowych dawców krwi to działania mające na celu uświadomienie społeczeństwu roli i znaczenia krwiodawstwa dla współczesnej medycyny oraz podkreślenie, że honorowi dawcy krwi zasługują na uznanie i szacunek. W XVIII edycji Turnieju szkół ponadpodstawowych, pomaturalnych i uczelni wyższych w honorowym krwiodawstwie pod hasłem: „Młoda krew ratuje życie”. trwającym w okresie od 1 września 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku udział wzięło: 7 szkół ponadpodstawowych: I LO, II LO, ZSE, ZST, ZSS-U, ZST-M oraz PZS w Bodzentynie. Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom, nauczycielom i dyrekcji wspierającej nasze działania . Obecnie kontynuujemy honorowe oddawanie krwi oraz propagujemy w naszej szkole idee krwiodawstwa

Opiekun Szkolnego Klubu Krwiodawstwa Paweł Wiatr