Narodowe czytanie

W dniu 8.09.2023 w szkole zorganizowano ogólnopolską Akcję Narodowego Czytania. W 2023 roku wspólnie z Kołem Przyjaciół Książki oraz Gronem Pedagogicznym czytano fragmenty powieści pozytywistycznej Elizy Orzeszkowej pt.: „Nad Niemnem”. Akcja Narodowego Czytania została zapoczątkowana w 2012 roku przez parę prezydencką Annę i Bronisława Komorowskich. Jest to już 12 edycja tego typu akcji, której celem jest popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury.