Spacer Pamięci do Muzeum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie

Pan Marcin Karpeta oraz Kamila Sochacka z klasy 3TF wzięli udział w Spacerze Pamięci do Muzeum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe. Podczas pikniku , Kamila uczestniczyła w montażu słowno-muzycznym deklamując wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ” Elegia o chłopcu polskim” – Kamila , dziękujemy 🙂M. Karpeta