Stypendia dla najlepszych uczniów

15 grudnia 2021 roku w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej odbyło się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Stypendia te są przyznawane uczniom otrzymującym promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub tym, którzy wykazują szczególne uzdolnienia

w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach co najmniej wyniki dobre. Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2021/2022 w naszej Szkole otrzymują:Wiktoria Nowak z klasy IV TF i Kacper Rosiński z klasy III TGS. Stypendystą serdecznie gratulujemy i życzymy dalszch sukcesów. 

tekst i zdjęcia p. Monika Kowalik