Tematy prac kontrolnych w Liceum dla Dorosłych

Tematy prac kontrolnych w Liceum dla Dorosłych na rok szkolny 2020/2021

SEMESTR VI


Język polski

 1. Kim dla człowieka jest jego matka? Odpowiedz na pytanie, wykorzystując „ Przedwiośnie” Z. Żeromskiego, „ Granicę” Z. Nałkowskiej i inny tekst kultury.
 2. Jako wpływ na postępowanie człowieka ma wojna? Omów zagadnienie, odnosząc się do „ Innego świata” G. Herlinga- Grudzińskiego i innych tekstów literackich.

Czas do 31 marca 2021 roku.

Prace proszę zostawić w sekretariacie szkoły. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu będzie oddanie pracy w terminie w formie papierowej.

Joanna Zagajna-Wiatr


Biologia

 1. Jakie prowadzi się badania prowadzące do wzrostu bioróżnorodności?
 2. Omów strukturę troficzną i przestrzenną ekosystemów.
 3. Zanieczyszczenia wody, powietrza, gleby (do wyboru jeden z tych trzech czynników środowiska)-przyczyny, skutki i sposoby przeciwdziałania.

  Szanowni Państwo, wybieramy jeden z tych trzech tematów i pracę kontrolną oddajemy do 30 marca.

  Odsyłamy w tym semestrze na adres szkolny rgorska@zssuskarzysko.pl

  Informuje również, zgodnie z poleceniem Dyrektora Szkoły, że prace, które nie zostaną dostarczone do szkoły w oryginale nie będą podlegały sprawdzeniu.

Renata Górska


Język angielski

Temat pracy kontrolnej z języka angielskiego:
Jesteś na wakacjach i postanawiasz napisać wiadomość na blog o miejscu, które właśnie zwiedzasz.
• poinformuj, gdzie jesteś i z kim
• napisz o miejscu, które zwiedziłeś i wyjaśnij dlaczego warto je zobaczyć
• ostrzeż swoich czytelników przed jakąś aktywnością np. podczas nurkowania
• przedstaw swoje plany na przyszłość.

Uwaga: napisane prace proszę dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły w terminie do 30 marca 2021. Ocenie podlegają tylko takie prace, które zostaną dostarczone do sekretariatu we wskazanym terminie. Nie dostarczamy prac droga elektroniczną. Pozdrawiam serdecznie moich słuchaczy i czekam na wasze prace.

Jolanta Domagalska


Matematyka

Bryły platońskie
Praca powinna zawierać:

 • informację skąd pochodzi ich nazwa,
 • własności i ich rodzaje,
 • charakterystykę jednej wybranej brył :wzory, siatka, itd.
 • propozycję przynajmniej jednego zadania wraz z rozwiązaniem.
 • Uwaga: napisaną pracę proszę dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły w terminie do 30 marca 2021. Sprawdzane będą tylko prace , które zostaną dostarczone w wyznaczonym terminie do sekretariatu. Prace dostarczone drogą elektroniczną lub po terminie nie podlegają ocenie.
  Pozdrawiam.

Nina Kamińska


Historia

Bożena Chrzanowska