Uczniowie ZSS-U najlepsi w województwie

Uczniowie ZSS-U najlepsi w województwie w Turnieju Samochodowej Wiedzy Technicznej.

W piątek 20 maja w Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach odbył się VII Turniej Samochodowej Wiedzy Technicznej na szczeblu województwa, pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach. Do konkursu stanęli uczniowie z terenu województwa świętokrzyskiego wykazując się wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie budowy i naprawy pojazdów samochodowych. Powiat skarżyski reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej.

Turniej składał się z trzech części: pisemnej, praktycznej i ustnej. Nasz powiat reprezentowali Adian Pępczak i Artur Krzciuk - uczniowie klasy 3TS technikum o specjalności pojazdy samochodowe. Uzyskali najlepszy z możliwych wyników czyli odpowiednio pierwsze i drugie miejsce.

Tegoroczny turniej realizowano we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy -Okręgowym Inspektoratem Pracy w Kielcach, firmą Man i Starostwem Powiatowym. Celem Turnieju było zachęcenie młodzieży do podejmowania nadobowiązkowych zadań wynikających z zainteresowań i zamiłowań technicznych oraz zwiększenie zainteresowania młodych ludzi kierunkami technicznymi w dalszej edukacji.

Tekst i zdjęcia: p. Paweł Wiatr