Wycieczka do kina w Kielcach

Klasy 4tgs i 4tf wspólnie z wychowawcami wybrały się do kina do Kielc. Wycieczka była dobrym sposobem na wspólne spędzenie czasu i integrację klasową. A spacer po mieście w drodze do kina przy pięknej jesiennej aurze to sama przyjemność.

Joanna Zagajna-Wiatr

Łukasz Wnuk