Zebrania z rodzicami

Uwaga!!!

Zebrania z rodzicami 07 września 2021 r. rozpoczynają się o godz. 16 zgodnie z przydziałem sal:
Klasa 1TF – wych. M. Lech-Derlatka – sala 66
Klasa 1TGS – wych. W. Mączka – sala 50
Klasa 2TPS – wych. A. Nowak-Wierzchowska – sala 68
Klasa 2TF – wych. W. Mańko – sala 42
Klasa 3TF – wych. S. Kęczkowska – sala 73
Klasa 3TS – wych. M. Chyb – sala 40
Klasa 3TGS – wych. J. Zagajna-Wiatr- sala70
Klasa 3TGF – wych. J. Kowalczyk- sala 43
klasa – 4TPS – wych. A. Malik – sala 47
klasa – 4TF – wych. J. Domagalska – sala 46
klasa – 1A – wych. E. Wilkosz-Sitarska – sala 51
klasa – 2A – wych. E. Janowska – sala 8
klasa – 3A – wych. M. Karpeta – sala 44
klasa – 3B – wych. Ł. Wnuk – sala 48