Miesiąc: styczeń 2021

 • Egzaminy zawodowe styczeń 2021

  Uczniowie na egzamin zgłaszają się 30 minut przed egzaminem!!!

  11.01.2021 godzina 9:00

  Kwalifikacja AU.04

  11.01.2021 godzina 13:00

  Kwalifikacja MG.43 , TG.16, T.15

  12.01.2021 godzina 10:00

  Kwalifikacja TG.07, Mg.18

  12.01.2021 godzina 12.:00

  Kwalifikacja TG.16, T.15

  12.01.2021 godzina 14:00

  Kwalifikacja MG.43

  14.01.2021 godzina 12.00

  Kwalifikacja TG.07

  Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

  Maseczki ochronne obowiązkowe!!!

  * Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb