Autor: Redakcja

 • Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą


  https://www.youtube.com/watch?v=kPjy9MXKwrI


  HARMONOGRAM STAŁYCH DYŻURÓW ZESPOŁU SCWEW

  DLA RODZICÓW/UCZNIÓW/NAUCZYCIELI

  Piątek w godzinach 12.30-13.30

  LIDER SCWEW – Marcin Kruk

  Wtorek w godzinach 14.30-15.30

  Ekspert ds. edukacji włączającej – Ewa Binkowska

  Ekspert dostępny pod numerem telefonu  608 187 549

  Poniedziałek w godzinach 12.00-13.00

  Ekspert ds. technologii wspomagających – Aneta Łoboda

  Środa w godzinach  13.30-14.30

  Ekspert ds. informacji i ewaluacji – Ilona Wątła

  Czwartek w godzinach 8.00-9.00

  Ekspert SCWEW – Małgorzata Kowalska

  Ekspert dostępny pod numerem telefonu: 794 686 930

  STAŁE DYŻURY OBEJMUJĄ:

  Kontakt bezpośredni – Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej ul. Szkolna 15

  Telefoniczny  -  41 2524817

  e-mail -  scwewzpew@wp.pl

 • Nauczyciele

  1. Chrzanowska Bożena - historia, wiedza o społeczeństwie,
   bchrzanowska@zssuskrzysko.pl
  2. Chyb Mariusz - przedmioty zawodowe mechaniczne,
   mchyb@zssuskarzysko.pl
  3. Dobrowolska Beata - przedmioty zawodowe fryzjerskie,
   bdorowolska@zssuskarzysko.pl
  4. Domagalska Jolanta - chemia, język angielski
   jdomagalska@zssuskarzysko.pl
  5. Frąckiewicz Renata - fizyka, BHP
   rfrackiewicz@zssuskarzysko.pl
  6. Frątczak Arkadiusz - edukacja dla bezpieczeństwa
   afratczak@zssuskarzysko.pl
  7. Golis Donata - przedmioty zawodowe fryzjerskie
   dgolis@zssuskarzysko.pl
  8. Górska Renata - biologia
   rgorska@zssuskarzysko.pl
  9. Grabowska Anna - przedmioty zawodowe fryzjerskie
   agrabowska@zssuskarzysko.pl
  10. Janowska Ewa – przedmioty zawodowe gastronomiczne
   ejanowska@zssuskarzysko.pl
  11. Jurzyński Tomasz – religia
   tjurzynski@zssuskarzysko.pl
  12. Kamińska Nina – matematyka
   nkaminska@zssuskarzysko.pl
  13. Karpeta Marcin – język angielski
   mkarpeta@zssuskarzysko.pl
  14. Karlikowska-Mańko Joanna - informatyka
   jkarlikowska@zssuskarzysko.pl
  15. Kęczkowska Sylwia - przedmioty zawodowe fryzjerskie
   skeczkowska@zssuskarzysko.pl
  16. Kozera Czesława - biologia
   ckozera@zssuskarzysko.pl
  17. Kowlaczyk Jadwiga – matematyka
   jkowalczyk@zssuskarzysko.pl
  18. Kowalik Monika – bibliotekarz
   mkowalik@zssuskarzysko.pl
  19. Kutkowski Jacek – religia
   jkutkowski@zssuskarzysko.pl
  20. Lech-Derlatka Małgorzata - przedmioty zawodowe gastronomiczne, podstawy przedsiębiorczości
   mlechderlatka@zssuskarzysko.pl
  21. Malik Anna – kosmetyka, biologia
   malika@zssuskarzysko.pl
  22. Malik Artur – matematyka, przedmioty zawodowe poligraficzne
   amalik@zssuskarzysko.pl
  23. Mańko Wojciech – wychowanie fizyczne
   wmanko@zssuskarzysko.pl
  24. Mączka Waldemar - przedmioty zawodowe gastronomiczne, wychowanie fizyczne
   wmaczka@zssuskarzysko.pl
  25. Nowak-Wierzchowska Agata – język polski, wiedza o kulturze, bibliotekarz
   anowawierzchowska@zssuskarzysko.pl
  26. Rokita Grażyna - przedmioty zawodowe gastronomiczne
   grokita@zssuskarzysko.pl
  27. Sieczka Halina - przedmioty zawodowe mechaniczne
   hsieczka@zssuskarzysko.pl
  28. Sobocha Agnieszka – pedagog
   asobocha@zssuskarzysko.pl
  29. Sońta Katarzyna – język niemiecki, plastyka
   ksonta@zssuskarzysko.pl
  30. Wiatr Paweł - przedmioty zawodowe mechaniczne
   pwiatr@zssuskarzysko.pl
  31. Wikło Małgorzata – geografia
   mwiklo@zssuskarzysko.pl
  32. Witkowski Wojciech – przedmioty zawodowe mechaniczne
   wwitkowski@zssuskarzysko.pl
  33. Wilkosz-Sitarska Ewelina – język rosyjski, przedmioty zawodowe fryzjerskie
   ewilkoszsitarska@zssuskarzysko.pl
  34. Wnuk Łukasz – język angielski
   lwnuk@zssuskarzysko.pl
  35. Zagajna-Wiatr Joanna – język polski, wychowanie do życia w rodzinie
   jzagajnawiatr@zssuskarzysko.pl