Kontakt

Zespół Szkół Samochodowo – Usługowych
im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego

ul. O. Wasilewskiego 5
26-110 Skarżysko – Kamienna
tel. 41 25 11 834

zssu.skarzysko@gmail.com


Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół Samochodowo - Usługowych w Skarżysku - Kamiennej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Aby można było złożyć wniosek do szkoły za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne. Adres platformy ePUAP: http://epuap.gov.pl/
Listę spraw możliwych do załatwienia przez platformę ePUAP można znaleźć na profilu Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej
Adres skrytki:  /ZSS-U/Skrytka ESP