3A i 3B w Kombinacie Formy

Dnia 12 października klasy 3A oraz 3B w ramach współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy w Skarżysku-Kamiennej wybrały się wraz z wychowawcami p. Marcinem Karpetą oraz p. Łukaszem Wnukiem na kręgle do Kombinatu Formy. Wszyscy uczestnicy aktywnie spędzili czas a wycieczka zakończyła się ciepłym poczęstunkiem.

tekst i zdjęcia: p. Łukasz Wnuk