Dzień Patrona

22 kwietnia społeczność naszej szkoły uroczyście obchodziła Dzień Patrona. Od 2010 roku jest nim Władysław „ Oset” Wasilewski. Z tej okazji młodzież zaprezentowała, przygotowany przez p. Joannę Zagajną- Wiatr, program artystyczny ukazujący sylwetkę patrona.

Wzięli w nim udział uczniowie klas: 1tf, 2tf, 3tgs, 4tps oraz Panowie: Marcin Karpeta i Łukasz Wnuk. Trzeba podkreślić, że Władek Wasilewski to doskonały wzór dla współczesnego młodego pokolenia.

Był pilnym uczniem, harcerzem, dobrym kolegą, kochającym synem i bratem, wesołym młodzieńcem, odważnym partyzantem. Oddał swoje młode życie dla ukochanej ojczyzny.

W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele Powiatu: p. Katarzyna Bilska- członek Zarządu Powiatu, p. Renata Pacek- Naczelnik Wydziału Oświaty oraz wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach: p. Marzena Zajączkowska.

tekst: p. Joanna Zagajna-Wiatr
zdjęcia: Wiktoria Kowal