Podziękowanie

Podziękowanie dla całej społeczności ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWO-USŁUGOWYCH w Skarżysku - Kamiennej za wieloletni udział i organizacje akcji HONOROWEGO KRWIODAWSTWA.

Paweł Wiatr