Stypendium Nikoli Scibisz

Gratulacje dla Nikoli Scibisz!!!

Miło nam poinformować, że Nikola została wyróżniona stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2020/2021. Stypendia te przyznawane są uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem. Uzyskał przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.

Tak trzymaj!!! Brawo