„Międzynarodowa mobilność fundamentem sukcesu zawodowego”

W Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej w Technikum Nr 3 rozpoczęła się realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pt. „Międzynarodowa mobilność fundamentem sukcesu zawodowego”. Projekt przeznaczony jest dla 30 osobowej grupy uczniów Technikum Nr 3 uczący się w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Dla beneficjentów projektu zaplanowane zostały do zrealizowania dwa dwutygodniowe wyjazdy na praktyki zawodowe do Hiszpanii. Pierwszym etapem przygotowawczym są trzydziestogodzinne zajęcia językowe, kolejnym zajęcia kulturowe oraz zajęcia wychowawcze. Młodzież podczas wyjazdów będzie miała możliwość poznać specyfikę hiszpańskich zakładów pracy oraz zwiedzić hiszpańskie kraje. Wyjazdy zaplanowane zostały na marzec i kwiecień 2024 r. Przyszli kucharze, mechanicy, graficy i fryzjerzy otrzymają certyfikaty, zaświadczenia oraz dokument Europass-Mobilność z odbycia zagranicznych staży. Udział młodzieży w tego typu projekcie to dla niej ogromna szansa na podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, a także poznanie działania zakładów pracy zagranicą. Życzymy uczestnikom projektu powodzenia oraz czekamy na relację z odbywanych praktyk.