Podsumowanie projektu „Międzynarodowa mobilność fundamentem sukcesu zawodowego”

W Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej realizowany był projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pt. „Międzynarodowa mobilność fundamentem sukcesu zawodowego”. Projekt przeznaczony był dla 30-osobowej grupy uczniów Technikum Nr 3 uczących się w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Dla beneficjentów projektu zaplanowane zostały dwa dwutygodniowe wyjazdy na praktyki zawodowe do Hiszpanii. Pierwszym etapem przygotowawczym były  zajęcia językowe, kolejnym zajęcia kulturowe oraz wychowawcze.

Pierwsza grupa czyli 15 beneficjentów projektu odbyła swoje praktyki zawodowe w Maladze w terminie od 10 do 23 marca 2024 r. Oprócz zrealizowania przygotowania zawodowego podczas dwutygodniowych praktyk w hiszpańskich zakładach pracy, uczniowie naszej szkoły zwiedzali Hiszpanię. Odbyli bardzo ciekawą wycieczkę do Rondy – miasta na skale, zwiedzili Malagę oraz okoliczne miejscowości.

Druga grupa uczestników projektu przebywała w Sewilii w dniach 29 kwietnia do 11 maja 2024r. Uczniowie poznawali specyfikę swoich profesji  w hiszpańskich realiach oraz doskonalili umiejętności zawodowe, a oprócz tego podziwiali uroki Hiszpanii. Zwiedzili gruntownie Sewillę i okolice, Kadyks, zażywali kąpieli słonecznych na plaży nad Oceanem Atlantyckim.

Udział młodzieży w projekcie to ogromna szansa na podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Dla naszych uczniów była to wspaniała, pouczająca przygoda kulturowa i krajoznawcza.

14 czerwca 2024 r. w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych odbyło się uroczyste podsumowanie projektu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wydziału edukacji Powiatu Skarżyskiego: panie Izabela Kujawa i Kamila Świerczyńska, uczniowie i nauczyciele ZSS-U oraz rodzice uczestników projektu. Uczniowie opowiadali o swoich wrażeniach z pobytu w Hiszpanii, dzielili się spostrzeżeniami na temat działania zakładów pracy w tym kraju oraz prezentowali zdobyte umiejętności gastronomiczne, fryzjerskie i graficzne.