Uczeń

 • Tematy prac kontrolnych w Liceum dla Dorosłych

  Tematy prac kontrolnych w Liceum dla Dorosłych na rok szkolny 2020/2021

  SEMESTR V


  Język polski

  1. Co dla człowieka może być wartością nadrzędną? Odpowiedz na pytanie, wykorzystując „ Lalkę” B. Prusa i inne teksty literackie.
  2. Praca- przyjemność, obowiązek, przymus….Rozważ problem, odwołując się do „ Lalki” B. Prusa i innych tekstów literackich.

  Do wyboru jeden z podanych tematów. Termin oddania prac kontrolnych do 10.12.20.. Proszę przesłać je na adres mailowy www.jzagajnawiatr@zssuskarzysko.pl
  Przypominam, że jest to warunek dopuszczenia do egzaminu !!!

  Joanna Zagajna-Wiatr


  Biologia

  1. Omów znaczenie mutacji w życiu człowieka
  2. Biotechnologia- nauka przyszłości-uzasadnij stwierdzenie
  3. Organizmy zmodyfikowane genetycznie –pozytywne skutki i zagrożenia związane z GMO.

  Termin przesłania prac na adres:     rgorska@zssuedu.onmicrosoft.com   do 7.12.2020r.

  Renata Górska


  Język angielski

  Tematy prac kontrolnych

  1. Prowadzisz blog i podczas uprawiania sportu odniosłeś kontuzję.
  • przeproś za to, że ostatnio nic nie zamieszczałeś na blogu z powodu kontuzji
  • napisz jak doszło do kontuzji
  • udziel porady czytającym bloga, jak można uniknąć podobnej kontuzji na przyszłość
  • napisz, jak się aktualnie czujesz.
  1. Prowadzisz blog i przeczytałeś ostatnio bardzo dobrą książkę lub obejrzałeś bardzo dobry film.
  • podaj tytuł i autora/ reżysera
  • opisz krótko tematykę
  • powiedz, co szczególnie Ci się podobało
  • zachęć czytających do przeczytania / obejrzenia.

  Jolanta Domagalska


  Matematyka

  Tematy prac kontrolnych

  1. Wzory i własności w rachunku prawdopodobieństwa
  2. Funkcja wykładnicza i jej własności

  Termin przesłania prac na adres nkaminska@zssuskarzysko.pl  do 10.12.2020 r. 

  Nina Kamińska


  Historia

  Tematy prac kontrolnych

  1. Globalizacja i antyglobalizacja — przejawy i skutki we współczesnym świecie.
  2. Utopia i antyutopia, eugenika — jako "wizja idealnego państwa"
  3. Skutki odkryć geograficznych i kolonializmu x XIX w.

  Termin przesłania prac na adres bchrzanowska@zssuskarzysko.pl  do 10.12.2020 r. 

  Bożena Chrzanowska


 • Koła zainteresowań


  KOŁO EKOLOGICZNE

  Opiekunowie:  Wikło Małgorzata, Katarzyna Sońta

  Program Koła Ekologicznego:

  • Udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej
  • Udział w zbiórce makulatury, baterii, puszek aluminiowych, nakrętek
  • Udział w obchodach Dnia Ziemi
  • Udział w konkursach, rajdach, warsztatach, projektach i innych działania ekologicznych
  • Uczestnictwo w pracach na rzecz szkoły i lokalnego środowiska przyrodniczego
  • Wystawy, wernisaże prac uczniowskich o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej
  • Zajęcia plenerowe
  • Współpraca z biblioteką pedagogiczną, miejską, szkolną
  • Współpraca z instytucjami środowiska lokalnego (Starostwem Powiatowym)

  SEKCJA FOTOGRAFICZNA

  Opiekun: Malik Artur

  Program Sekcji Fotograficznej:

  • Rozwijanie zainteresowań sztuką fotograficzną
  • Odkrywanie talentów fotograficznych
  • Rozwijanie zainteresowań, pełniejsze i bardziej celowe korzystanie z możliwości zaplecza komputerowego naszej szkoły
  • Wspomaganie rozwoju indywidualnych talentów
  • Rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości plastycznej uczniów
  • Organizacja wystaw prac podsumowujących dorobek kółka

  KOŁO WOLONTARIATU

  Opiekunowie: Kęczkowska Sylwia, Bożena Chrzanowska

  Program wolontariatu:

  • Angażowanie młodych ludzi do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.
  • Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych
  • Aktywizowanie  młodzieży  do  działań  na  rzecz  społeczności  szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym i akcyjnym.
  • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.
  • Promocja idei wolontariatu w szkole.
  • Kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży, uwrażliwianie na problemy drugiego człowieka i włączanie się w ich rozwiązywanie.
  • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
  • Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
  • Zwiększanie samodzielności i efektywności działania młodych ludzi.
  • Aktywna współpraca z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi wolontarystycznie w środowisku lokalnym.

  KOŁO RECYTATORSKO-POLONISTYCZNE

  Opiekun: Zagajna-Wiatr Joanna

  Program Koła Recytatorsko-Polonistycznego:

  • Rozszerzanie wiadomości i umiejętności uczniów z wybranych dziedzin języka polskiego
  • Wspomaganie rozwoju uczniów, ich recytatorskich i teatralnych zdolności
  • Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym
  • Prezentowanie twórczości uczniów

  KLUB KRWIODAWSTWA

  Opiekunowie: Paweł Wiatr, Jadwiga Kowalczyk

  KOŁO PLASTYCZNE

  Opiekun: Katarzyna Sońta

 • Plan Liceum dla Dorosłych

  Szczegółowy plan zajęć II LO

   GRUDZIEŃ 2020

  18.12.2020
  1.
  2.
  16.00
  17.30
  HISTORIA B. Chrzanowska
  J. POLSKI J. Zagajna-Wiatr
   
  3.
  4.
  17.35
  19.05
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
   
  19.12.2020
  1.
  2.
  8.00
  9.30
  J. POLSKI         
  egzamin pisemny J. Zagajna-Wiatr
   
  3.
  4.
  9.35
  11.05
  MATEMATYKA  
  egzamin pisemny N. Kamińska
   
  5.
  6.
  11.10
  12.40
  J. ANGIELSKI   
  egzamin pisemny J. Domagalska
   
  7.
  8.
  12.50
  14.20
  Egzaminy ustne 
  9.
  10.
  14.25
  15.55
  Egzaminy ustne 
  l.p.godzinaSEMESTR V 
  4.12.2020
  1.
  2.
  16.00
  17.30
  J. ANGIELSKI
  J. Domagalska
   
  3.
  4.
  17.35
  19.05
  J. ANGIELSKI
  J. Domagalska
   
  5.12.2020
  1.
  2.
  8.00
  9.30
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
   
  3.
  4.
  9.35
  11.05
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
   
  5.
  6.
  11.10
  12.40
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
   
  7.
  8.
  12.50
  14.20
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
   
  9.
  10.
  14.25
  15.55
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
   

   

  LISTOPAD 2020

  20.11.2020
  1.
  2.
  16.00
  17.30
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
   
  3.
  4.
  17.35
  19.05
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
   
  21.11.2020
  1.
  2.
  8.00
  9.30
  BIOLOGIA
  R. Górska
   
  3.
  4.
  9.35
  11.05
  BIOLOGIA
  R. Górska
   
  5.
  6.
  11.10
  12.40
  BIOLOGIA
  R. Górska
   
  7.
  8.
  12.50
  14.20
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
   
  9.
  10.
  14.25
  15.55
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
   
  l.p.godzinaSEMESTR V 
  6.11.2020
  1.
  2.
  16.00
  17.30
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
   
  3.
  4.
  17.35
  19.05
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
   
  7.11.2020
  1.
  2.
  8.00
  9.30
  J. ANGIELSKI
  J. Domagalska
   
  3.
  4.
  9.35
  11.05
  J. ANGIELSKI
  J. Domagalska
   
  5.
  6.
  11.10
  12.40
  J. ANGIELSKI
  J. Domagalska
   
  7.
  8.
  12.50
  14.20
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
   
  9.
  10.
  14.25
  15.55
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
   

  PAŹDZIERNIK 2020 r.

  l.p.godzinaSEMESTR V
  09.10.2020
  1.
  2.
  16.00
  17.30
  BIOLOGIA
  R.Górska
  3.
  4.
  17.35
  19.05
  BIOLOGIA
  R.Górska
  10.10.2020
  1.
  2.
  8.00
  9.30
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
  3.
  4.
  9.35
  11.05
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
  5.
  6.
  11.10
  12.40
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
  7.
  8.
  12.50
  14.20
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
  9.
  10.
  14.25
  15.55
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
  23.10.2020
  1.
  2.
  16.00
  17.30
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
  3.
  4.
  17.35
  19.05
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
  24.10.2020
  1.
  2.
  8.00
  9.30
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
  3.
  4.
  9.35
  11.05
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
  5.
  6.
  11.10
  12.40
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
  7.
  8.
  12.50
  14.20
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
  9.
  10.
  14.25
  15.55
  MATEMATYKA
  N. Kamińska

  WRZESIEŃ 2020 r.

  l.p.godzinaSEMESTR V
  11.09.2020
  1.
  2.
  16.00
  17.30
  BIOLOGIA
  R. Górska
  3.
  4.
  17.35
  19.05
  BIOLOGIA
  R. Górska
  12.09.2020
  1.
  2.
  8.00
  9.30
  J. ANGIELSKI
  J. Domagalska
  3.
  4.
  9.35
  11.05
  J. ANGIELSKI
  J. Domagalska
  5.
  6.
  11.10
  12.40
  J. ANGIELSKI
  J. Domagalska
  7.
  8.
  12.50
  14.20
  HISTORIA
  B. Chrzanowska
  9.
  10.
  14.25
  15.55
  HISTORIA
  B. Chrzanowska
  25.09.2020
  1.
  2.
  16.00
  17.30
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
  3.
  4.
  17.35
  19.05
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
  26.09.2020
  1.
  2.
  8.00
  9.30
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
  3.
  4.
  9.35
  11.05
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
  5.
  6.
  11.10
  12.40
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
  7.
  8.
  12.50
  14.20
  BIOLOGIA
  R. Górska
  9.
  10.
  14.25
  15.55
  BIOLOGIA
  R. Górska
 • Biblioteka szkolna

  Godziny pracy biblioteki szkolnej

  PONIEDZIAŁEK8.00 — 14.30 Monika Kowalik
  WTOREK8.00 — 14.30 Monika Kowalik
  ŚRODA8.00 — 14.30 Monika Kowalik
  CZWARTEK8.00 — 14.30 Monika Kowalik
  10.50 — 12.50 Agata Nowak-Wierzchowska
  PIĄTEK8.00 — 14.30 Monika Kowalik