Uczeń

 • Koła zainteresowań


  KOŁO EKOLOGICZNE

  Opiekunowie:  Wikło Małgorzata, Katarzyna Sońta

  Program Koła Ekologicznego:

  • Udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej
  • Udział w zbiórce makulatury, baterii, puszek aluminiowych, nakrętek
  • Udział w obchodach Dnia Ziemi
  • Udział w konkursach, rajdach, warsztatach, projektach i innych działania ekologicznych
  • Uczestnictwo w pracach na rzecz szkoły i lokalnego środowiska przyrodniczego
  • Wystawy, wernisaże prac uczniowskich o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej
  • Zajęcia plenerowe
  • Współpraca z biblioteką pedagogiczną, miejską, szkolną
  • Współpraca z instytucjami środowiska lokalnego (Starostwem Powiatowym)

  SEKCJA FOTOGRAFICZNA

  Opiekun: Malik Artur

  Program Sekcji Fotograficznej:

  • Rozwijanie zainteresowań sztuką fotograficzną
  • Odkrywanie talentów fotograficznych
  • Rozwijanie zainteresowań, pełniejsze i bardziej celowe korzystanie z możliwości zaplecza komputerowego naszej szkoły
  • Wspomaganie rozwoju indywidualnych talentów
  • Rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości plastycznej uczniów
  • Organizacja wystaw prac podsumowujących dorobek kółka

  KOŁO WOLONTARIATU

  Opiekunowie: Kęczkowska Sylwia, Bożena Chrzanowska

  Program wolontariatu:

  • Angażowanie młodych ludzi do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.
  • Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych
  • Aktywizowanie  młodzieży  do  działań  na  rzecz  społeczności  szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym i akcyjnym.
  • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.
  • Promocja idei wolontariatu w szkole.
  • Kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży, uwrażliwianie na problemy drugiego człowieka i włączanie się w ich rozwiązywanie.
  • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
  • Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
  • Zwiększanie samodzielności i efektywności działania młodych ludzi.
  • Aktywna współpraca z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi wolontarystycznie w środowisku lokalnym.

  KOŁO RECYTATORSKO-POLONISTYCZNE

  Opiekun: Zagajna-Wiatr Joanna

  Program Koła Recytatorsko-Polonistycznego:

  • Rozszerzanie wiadomości i umiejętności uczniów z wybranych dziedzin języka polskiego
  • Wspomaganie rozwoju uczniów, ich recytatorskich i teatralnych zdolności
  • Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym
  • Prezentowanie twórczości uczniów

  KLUB KRWIODAWSTWA

  Opiekunowie: Paweł Wiatr, Jadwiga Kowalczyk

  KOŁO PLASTYCZNE

  Opiekun: Katarzyna Sońta

 • Plan Liceum dla Dorosłych

  Szczegółowy plan zajęć II LO

   GRUDZIEŃ 2020

  18.12.2020
  1.
  2.
  16.00
  17.30
  HISTORIA B. Chrzanowska
  J. POLSKI J. Zagajna-Wiatr
   
  3.
  4.
  17.35
  19.05
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
   
  19.12.2020
  1.
  2.
  8.00
  9.30
  J. POLSKI         
  egzamin pisemny J. Zagajna-Wiatr
   
  3.
  4.
  9.35
  11.05
  MATEMATYKA  
  egzamin pisemny N. Kamińska
   
  5.
  6.
  11.10
  12.40
  J. ANGIELSKI   
  egzamin pisemny J. Domagalska
   
  7.
  8.
  12.50
  14.20
  Egzaminy ustne 
  9.
  10.
  14.25
  15.55
  Egzaminy ustne 
  l.p.godzinaSEMESTR V 
  4.12.2020
  1.
  2.
  16.00
  17.30
  J. ANGIELSKI
  J. Domagalska
   
  3.
  4.
  17.35
  19.05
  J. ANGIELSKI
  J. Domagalska
   
  5.12.2020
  1.
  2.
  8.00
  9.30
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
   
  3.
  4.
  9.35
  11.05
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
   
  5.
  6.
  11.10
  12.40
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
   
  7.
  8.
  12.50
  14.20
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
   
  9.
  10.
  14.25
  15.55
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
   

   

  LISTOPAD 2020

  20.11.2020
  1.
  2.
  16.00
  17.30
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
   
  3.
  4.
  17.35
  19.05
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
   
  21.11.2020
  1.
  2.
  8.00
  9.30
  BIOLOGIA
  R. Górska
   
  3.
  4.
  9.35
  11.05
  BIOLOGIA
  R. Górska
   
  5.
  6.
  11.10
  12.40
  BIOLOGIA
  R. Górska
   
  7.
  8.
  12.50
  14.20
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
   
  9.
  10.
  14.25
  15.55
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
   
  l.p.godzinaSEMESTR V 
  6.11.2020
  1.
  2.
  16.00
  17.30
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
   
  3.
  4.
  17.35
  19.05
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
   
  7.11.2020
  1.
  2.
  8.00
  9.30
  J. ANGIELSKI
  J. Domagalska
   
  3.
  4.
  9.35
  11.05
  J. ANGIELSKI
  J. Domagalska
   
  5.
  6.
  11.10
  12.40
  J. ANGIELSKI
  J. Domagalska
   
  7.
  8.
  12.50
  14.20
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
   
  9.
  10.
  14.25
  15.55
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
   

  PAŹDZIERNIK 2020 r.

  l.p.godzinaSEMESTR V
  09.10.2020
  1.
  2.
  16.00
  17.30
  BIOLOGIA
  R.Górska
  3.
  4.
  17.35
  19.05
  BIOLOGIA
  R.Górska
  10.10.2020
  1.
  2.
  8.00
  9.30
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
  3.
  4.
  9.35
  11.05
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
  5.
  6.
  11.10
  12.40
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
  7.
  8.
  12.50
  14.20
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
  9.
  10.
  14.25
  15.55
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
  23.10.2020
  1.
  2.
  16.00
  17.30
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
  3.
  4.
  17.35
  19.05
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
  24.10.2020
  1.
  2.
  8.00
  9.30
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
  3.
  4.
  9.35
  11.05
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
  5.
  6.
  11.10
  12.40
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
  7.
  8.
  12.50
  14.20
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
  9.
  10.
  14.25
  15.55
  MATEMATYKA
  N. Kamińska

  WRZESIEŃ 2020 r.

  l.p.godzinaSEMESTR V
  11.09.2020
  1.
  2.
  16.00
  17.30
  BIOLOGIA
  R. Górska
  3.
  4.
  17.35
  19.05
  BIOLOGIA
  R. Górska
  12.09.2020
  1.
  2.
  8.00
  9.30
  J. ANGIELSKI
  J. Domagalska
  3.
  4.
  9.35
  11.05
  J. ANGIELSKI
  J. Domagalska
  5.
  6.
  11.10
  12.40
  J. ANGIELSKI
  J. Domagalska
  7.
  8.
  12.50
  14.20
  HISTORIA
  B. Chrzanowska
  9.
  10.
  14.25
  15.55
  HISTORIA
  B. Chrzanowska
  25.09.2020
  1.
  2.
  16.00
  17.30
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
  3.
  4.
  17.35
  19.05
  J. POLSKI
  J. Zagajna-Wiatr
  26.09.2020
  1.
  2.
  8.00
  9.30
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
  3.
  4.
  9.35
  11.05
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
  5.
  6.
  11.10
  12.40
  MATEMATYKA
  N. Kamińska
  7.
  8.
  12.50
  14.20
  BIOLOGIA
  R. Górska
  9.
  10.
  14.25
  15.55
  BIOLOGIA
  R. Górska
 • Biblioteka szkolna

  Godziny pracy biblioteki szkolnej

  PONIEDZIAŁEK8.00 — 14.30 Monika Kowalik
  WTOREK8.00 — 14.30 Monika Kowalik
  ŚRODA8.00 — 14.30 Monika Kowalik
  CZWARTEK8.00 — 14.30 Monika Kowalik
  10.50 — 12.50 Agata Nowak-Wierzchowska
  PIĄTEK8.00 — 14.30 Monika Kowalik