Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej

PRZEWODNICZĄCY    Wójcik Monika
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO    Gocel Iwona
SEKRETARZ    Szlezynger Monika