Aktualności

News info

 • Ogłoszenie

  Z okazji zbliżającego się Dnia Chłopaka Samorząd Szkolny ogłasza konkursy na:

  Chłopaka na medal

  Nauczyciela na medal.

  Głosowanie odbędzie się 28 i 29 września, a ogłoszenie wyników i wręczenia nagród 1 października 2021r.

 • Zebrania z rodzicami

  Uwaga!!!

  Zebrania z rodzicami 07 września 2021 r. rozpoczynają się o godz. 16 zgodnie z przydziałem sal:
  Klasa 1TF - wych. M. Lech-Derlatka - sala 66
  Klasa 1TGS - wych. W. Mączka - sala 50
  Klasa 2TPS - wych. A. Nowak-Wierzchowska - sala 68
  Klasa 2TF - wych. W. Mańko - sala 42
  Klasa 3TF - wych. S. Kęczkowska - sala 73
  Klasa 3TS - wych. M. Chyb - sala 40
  Klasa 3TGS - wych. J. Zagajna-Wiatr- sala70
  Klasa 3TGF - wych. J. Kowalczyk- sala 43
  klasa - 4TPS - wych. A. Malik - sala 47
  klasa - 4TF - wych. J. Domagalska - sala 46
  klasa - 1A - wych. E. Wilkosz-Sitarska - sala 51
  klasa - 2A - wych. E. Janowska - sala 8
  klasa - 3A - wych. M. Karpeta - sala 44
  klasa - 3B - wych. Ł. Wnuk - sala 48

 • Przedsięwzięcie grantowe

  0d września 2021 r. Szkoła Branżowa I stopnia Nr 3 przystąpiła do przedsięwzięcia grantowego: Pilotażowe wdrażanie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Wysoka jakość systemu oświaty realizowanego w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej. Celem głównym przedsięwzięcia jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzeniei funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą .
  Współpraca i komunikacja zespołu SCWEW z przedszkolami i szkołami ogólnodostępnymi polega m.in. na:

 • Ognisko integracyjne klasy 3tf

  W piątek klasa 3 tf z paniami: J. Domagalską i A. Nowak-Wierzchowską wybrała się na długo wyczekiwane ognisko integracyjne przy zalewie Rejów. Pogoda i humory dopisywały. Po wędrówce dzielne dziewczyny rozpaliły ( z wielką wprawą ) ognisko, przy którym słychać było wesołe rozmowy, a nawet głośne śpiewy. Spotkanie, po prawie 7 miesiącach nauki zdalnej, sprawiło wszystkim uczestnikom wiele radości, ale również dało przedsmak, zbliżających się wielkim krokami, WAKACJI!

  tekst i zdjęcia: p. Agata Nowak-Wierzchowska

 • Wyróżnienie Oliwii Derlatki

  W dniu 02 czerwca 2021 roku w Kielcach w Centrum Edukacyjnym "Przystanek Historia" miała miejsce uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu "Pamięć o żołnierzach wyklętych". Konkurs miał na celu upowszechnienie wiedzy na temat żołnierzy podziemia niepodległościowego ,jak również edukacje historyczną.

  Nasza uczennica kl. 2TF Oliwia Derlatka otrzymała wyróżnienie stając się laureatką konkursu.

  Nagrodę wręczyli: naczelnik Delegatury IPN w Kielcach dr. Dorota Kaczwańska-Kalita i wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.


  Chrzanowska Bożena

 • Czerwiec na sportowo

  Mecz piłki nożnej reprezentacji Szkoły Branżowej i Technikum

  We wtorek 8 czerwca 2021 roku o godzinie 13.30 odbył się rozgrywany każdego roku w naszej szkole mecz piłki nożnej chłopców między reprezentacjami Szkoły Branżowej i Technikum. Mecz rozegrano na boisku szkolnym w czasie 2 x 15 minut z 5 minutową przerwą. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem reprezentacji Szkoły Branżowej (7:2).