Polecamy

Aktualności

Samochodówka w Skarżysku

Kształcimy w zawodach kluczowych dla regionu, wykorzystując projekty i fundusze Unii Europejskiej.

 • Profesjonalne pracownie
 • Bezpieczna szkoła
 • Nagrody stypendialne

Jedna szkoła — wiele możliwości
Przekonaj się...

 

Technikum

Nowe kierunki kształcenia:

 • Technik usług fryzjerskich z kosmetyką i wizażem 
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych z dietetyką
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej z projektowaniem stron internetowych
 • oraz wiele innych...

Szkoła Branżowa

Kształcimy w poszukiwanych zawodach:

 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych
 • Kierowca mechanik
 • oraz w wielu innych...

Kontakt

Zespół Szkół Samochodowo - Usługowych
im. Władysława "Oseta" Wasilewskiego

ul. O. Wasilewskiego 5
26-110 Skarżysko - Kamienna
tel. 41 25 11 834

zssu.skarzysko@gmail.com


Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół Samochodowo - Usługowych w Skarżysku - Kamiennej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Aby można było złożyć wniosek do szkoły za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne. Adres platformy ePUAP: http://epuap.gov.pl/
Listę spraw możliwych do załatwienia przez platformę ePUAP można znaleźć na profilu Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława "Oseta" Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej
Adres skrytki:  /ZSS-U/Skrytka ESP