Polecamy

Aktualności

Samochodówka w Skarżysku

Kształcimy w zawodach kluczowych dla regionu, wykorzystując projekty i fundusze Unii Europejskiej.

 • Profesjonalne pracownie
 • Bezpieczna szkoła
 • Nagrody stypendialne

Jedna szkoła — wiele możliwości
Przekonaj się...

Technikum

Nowe kierunki kształcenia:

 • Technik usług fryzjerskich z kosmetyką i wizażem 
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych z dietetyką
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej z projektowaniem stron internetowych
 • oraz wiele innych...

Szkoła Branżowa

Kształcimy w poszukiwanych zawodach:

 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych
 • Kierowca mechanik
 • oraz w wielu innych...

Kontakt

Zespół Szkół Samochodowo - Usługowych
im. Władysława "Oseta" Wasilewskiego

ul. O. Wasilewskiego 5

26-110 Skarżysko - Kamienna

tel. 41 25 11 834

zssu.skarzysko@gmail.com


Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół Samochodowo - Usługowych w Skarżysku - Kamiennej