Miesiąc: styczeń 2024

 • Zajęcia językowe

  w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność fundamentem sukcesu zawodowego"

  Uczniowie Technikum Nr 3 z ZSS-U w Skarżysku-Kamiennej rozpoczęli zajęcia językowe przygotowujące ich do odbywania praktyk w hiszpańskich zakładach pracy. Pierwsze zajęcia rozpoczęły się od przeprowadzenia testu sprawdzającego poziom znajomości języka angielskiego beneficjentów projektu. Na kolejnych spotkaniach uczestnicy poznają zwroty potrzebne do konwersacji w codziennej komunikacji oraz słownictwo specjalistyczne zawodowe odpowiednie dla techników żywienia i usług gastronomicznych, techników pojazdów samochodowych, techników usług fryzjerskich oraz techników grafiki i poligrafii cyfrowej. Poprzez udział w zajęciach językowych młodzież zostanie w takim stopniu przygotowana, aby nie mieli problemów ze zrozumieniem poleceń w miejscu praktyk. Celem zajęć jest kształcenie sprawności rozumienia ze słuchu, aby uczestnicy potrafili wskazać określone informacje. Kształcona będzie sprawność mówienia oraz poznawanie nowego słownictwa branżowego. Zajęcia językowe prowadzone są przez nauczyciela języka angielskiego Pana Marcina Karpetę. Przygotowanie językowe realizowane jest w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność fundamentem sukcesu zawodowego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

  Projekt realizowany: w ramach programu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków FERS na zasadach programu Erasmus+: współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

  KA122-VET – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

 • „Międzynarodowa mobilność fundamentem sukcesu zawodowego”

  W Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej w Technikum Nr 3 rozpoczęła się realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pt. „Międzynarodowa mobilność fundamentem sukcesu zawodowego”. Projekt przeznaczony jest dla 30 osobowej grupy uczniów Technikum Nr 3 uczący się w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Dla beneficjentów projektu zaplanowane zostały do zrealizowania dwa dwutygodniowe wyjazdy na praktyki zawodowe do Hiszpanii. Pierwszym etapem przygotowawczym są trzydziestogodzinne zajęcia językowe, kolejnym zajęcia kulturowe oraz zajęcia wychowawcze. Młodzież podczas wyjazdów będzie miała możliwość poznać specyfikę hiszpańskich zakładów pracy oraz zwiedzić hiszpańskie kraje. Wyjazdy zaplanowane zostały na marzec i kwiecień 2024 r. Przyszli kucharze, mechanicy, graficy i fryzjerzy otrzymają certyfikaty, zaświadczenia oraz dokument Europass-Mobilność z odbycia zagranicznych staży. Udział młodzieży w tego typu projekcie to dla niej ogromna szansa na podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, a także poznanie działania zakładów pracy zagranicą. Życzymy uczestnikom projektu powodzenia oraz czekamy na relację z odbywanych praktyk.

 • Zimowe ognisko klasy 4TPS.

  10 stycznia, w mroźną środę, klasa 4TPS wraz z wychowawczynią p. Agat Nowak-Wierzchowską i p. Małgorzatą Wikło wybrali się na wycieczkę połączoną z ogniskiem. Najpierw odwiedzili muzeum im. Orła Białego, następnie rozgrzali się w pięknej zimowej aurze przy ognisku. Wycieczkę zakończyło zapalenie znicza pod pomnikiem powstania styczniowego oraz zapoznanie się z historią tego miejsca.

 • Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Dziewcząt

  Reprezentantki naszej szkoły zajęły trzecie  miejsce w zawodach w piłce ręcznej.

  Naszą szkołę reprezentowały: Alicja Lodzińska, Weronika Borowiec, Julia Golińska, Gabirla Rurarz, Emilia Sławińska, Amelia Walkiewicz, Mariola Jagieło, Natalia Szafraniec i Wiktoria Zugaj. Gratulujemy dobrego miejsca i dziękujemy dziewczętom za wytrwałą rywalizację w Turnieju!