Samorząd Uczniowski

Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego — Wiktoria Nowak,

zastępca —  Natalia Jaskros,

skarbnik — Maria Kasińska.

Piotr Rudziński i Łukasz Supierz — członkowie Samorządu