Szkoła Branżowa

Kierowca mechanik 

Jest to zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy. Obecnie (według badań) potrzebnych w Polsce jest około 200 tys. kierowców kat. C+E, co daje gwarancję uczniom po skończeniu szkoły, na podjęcie dobrze płatnej pracy i rozpoczęcie dorosłego życia zawodowego.

Praca

Po skończeniu nauki uczeń będzie umiał: prowadzić pojazdy samochodowe, wykonywać prace związane z przewozem drogowym rzeczy, prowadzić dokumentacje dotyczące przewozów drogowych rzeczy, wykonywać prace związane z obsługą środków transportu drogowego, oceniać stan techniczny oraz naprawy środków transportu drogowego. Będzie mógł pracować w firmach transportowych, będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej jako kierowca mechanik, a także na wielu innych stanowiskach, gdzie potrzebna jest wiedza ogólnotechniczna.

 

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Osoba pracująca w tym zawodzie montuje instalacje i urządzenia sanitarne, tj. montuje instalacje wodociągowe, wody ciepłej, kanalizacyjne, gazowe, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych. Przygotowuje i montuje przewody, montuje armaturę i wyposażenie w łazienkach i kuchniach, kotłowniach, naprawia uszkodzone instalacje i urządzenia, wymienia rury, zbiorniki, wanny, umywalki, grzejniki, piece centralnego ogrzewania, pompy, usuwa przyczyny awarii i niedrożności.

Praca
-firmy budowlane,
-firmy wodociągowe,
-firmy gazowe,
-w firmie prywatnej,
-działalność na własny rachunek.
Monter sieci i instalacji sanitarnych (hydraulik, monter sieci) jest zawodem bardzo poszukiwanym na rynku pracy, ma możliwości pracy za granicą. 

Mechanik motocyklowy

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik motocyklowy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z obsługą, użytkowaniem, diagnostyką oraz naprawą motocykli. Czynności zawodowe mechanika motocyklowego obejmują także demontaż i montaż motocykli, ich rozruch, regulację oraz zabezpieczenia antykorozyjne. Wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych oraz technologicznych przez producentów motocykli wymaga stałej aktualizacji wiedzy i umiejętności specjalistycznych w tym zawodzie.

Praca
Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:
–         stacjach obsługi motocykli,
–         przedsiębiorstwach produkcyjnych i naprawczych motocykli,
–         salonach sprzedaży motocykli i instytucjach zajmujących się obrotem częściami motocyklowymi,
–         przedsiębiorstwach świadczących usługi transportowe,
–         przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
–         przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją i recyklingiem motocykli.

Kształcimy również w zawodach:

  • Kucharz
  • Fryzjer
  • Cukiernik
  • Sprzedawca