Autor: Redakcja

 • Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych

  W Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej odbyły się uroczystości Jubileuszu 60-lecia ZSSU.

  Część oficjalną uroczystości zorganizowano w siedzibie szkoły. Jubileusz swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele m.in.: kuratorium, samorządu powiatowego i miejskiego, przyjaciele szkoły, kadra pedagogiczna, absolwenci i uczniowie.

  Uroczystość rozpoczęła się od powitania wszystkich przybyłych przez Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej - Halinę Sieczkę.

  -  To niezwykły zaszczyt i wielka radość móc powitać Państwa na uroczystości z okazji 60-lecia istnienia Szkoły. To chwila, wobec której nie można przejść obojętnie, moment wyjątkowy, skłaniający do refleksji i przemyśleń. Mamy dziś okazję do wspominania tego, co było, pochylenia się nad teraźniejszością i snucia wizji przyszłości- rozpoczęła swoje przemówienie dyrektor ZSSU.

  -  Każdy jubileusz bowiem łączy tradycję z nowoczesnością, a doświadczenie z młodością. Jednak i dawniej, i dziś nasza szkoła nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi, którzy oddali szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Ludzi, dzięki którym wychowankowie nie zadawali sobie pytania „czy?", ale „jak?" dążyć do doskonałości. Wokół naszej palcówki zawsze też gromadziły się osoby twórcze, kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiązań oraz otwarte i wrażliwe na potrzeby uczniów. Długa jest lista tych, którzy na trwałe zaznaczyli swoją obecność w historii naszej szkoły, którzy ją tworzyli, rozwijali, wspierali. Wielu z nich nie ma już wśród nas, jednak pozostawili po sobie niezatarty ślad swego istnienia- mówiła dalej

  W dalszej części swojego przemówienia dyrektor zwróciła uwagę, na to, że taki dzień jak ten piątkowy przypomina, że w szkole najważniejszy jest uczeń, duszą szkoły — nauczyciel i wychowawca, wsparciem — rodzice, a dumą — absolwenci

  Mogę śmiało stwierdzić, że 60 lat w życiu naszej szkoły to lata pracy pedagogów, a uczniowie, każdego roku opuszczających jej mury, to zwykła codzienność. W ciągu tych lat doczekaliśmy się wielu absolwentów. Wielu z nich pełni ważne funkcje w naszym mieście, powiecie, województwie. Mamy niewątpliwe szczęście, że swoim uczniom za przykład możemy postawić nie postaci z pomnika, lecz ludzi, których twarze można odszukać w kronikach szkoły- zaznaczyła

  Na koniec swojego przemówienia dyrektor podkreśliła, że z perspektywy minionych lat można ocenić również działalność dydaktyczno-wychowawczą, która została uwieńczona wieloma sukcesami w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. Wychowankowie, którzy odnoszą sukcesy, są dla nas wszystkich powodem do dumy i największym prezentem.

  Wyraziła także uznanie dla wysiłku i pracy dyrektorów i nauczycieli, którzy tworzyli szkołę i wysoko postawili poprzeczkę nam, następnym pokoleniom nauczycieli.

  Później głos zabrali byli dyrektorzy szkoły: Teresa Jezierska oraz Krzysztof Kwiatkowski.

  Następnym punktem uroczystości były przemówienia zaproszonych gości. Na początku sekretarz województwa Mariusz Bodo przekazał na ręce dyrektor voucher w wysokości 5000 zł na zakup tablicy multimedialnej, który został ufundowany przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. Również powiat skarżyski z okazji jubileuszu 60-lecia szkoły przekazał voucher w wysokości 5000 zł. 

  Później przyszedł czas na przemówienia zaproszonych gości m.in. Świętokrzyskiego Kurator Oświaty Kazimierza Mądzika, Zastępcy Prezydenta Miasta Krzysztofa Myszki, członka zarządu powiatu skarżyskiego Katarzyny Bilskiej, wójta Gminy Skarżysko Kościelnego – Jacka Bryzika, dyrektora muzeum Grzegorza Bienia, przedstawicieli innych szkół ponadgimnazjalnych z powiatu skarżyskiego oraz Jolanty Stefanowskiej, siostrzenicy patrona szkoły Władysława "Oseta" Wasilewskiego.

  Na zakończenie części oficjalnej wszyscy goście mogli obejrzeć program artystyczny przygotowany przez uczniów ZSSU. Później wszyscy przybyli goście zostali zaproszeni na zwiedzanie szkoły oraz poczęstunek przygotowany przez uczniów  

  autor: M Busiek; skarzysko24.pl

 • "Podzielmy się doświadczeniem - Samorządy Uczniowskie w działaniu"-Konferencja

  W I LO im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej zorganizowano konferencję dotyczącą pracy Samorządów Uczniowskich powiatu skarżyskiego. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń i zainicjowanie wspólnych działań realizowanych w szkołach ponadpodstawowych w naszym mieście.

  W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele oprócz Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych :  II LO im. A. Mickiewicza, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych , oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych. Członkowie Samorządów Uczniowskich chętnie brali udział w dyskusji na temat swoich działań, pomysłów, sukcesów i porażek.

 • Wizyta na grobie patrona

  Początek listopada to czas, kiedy nasze myśli biegną w stronę tych, którzy już odeszli. Pamiętamy w tym okresie o naszym patronie, Władysławie „ Osecie” Wasilewskim. Członkowie Samorządu Szkolnego wraz z opiekunkami, panią Anną Malik i panią Jolantą Domagalską uporządkowały grób bohatera i zapaliły symboliczne znicze na jego grobie. Społeczność naszej szkoły tradycyjnie opiekuje się tez Pomnikiem Powstańców Styczniowych w rejowskim lesie. Tam również zapłonęły światełka pamięci.

 • Wybór Super Nauczyciela

  Wybraliśmy Super Nauczyciela. W tym roku uczniowie jednogłośnie uznali, że na ten tytuł zasłużył pan Mariusz Chyb, nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych. Szczerze gratulujemy zwycięstwa i życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym.

  Samorząd Szkolny, Anna Malik, Jolanta Domagalska, Agnieszka Sobocha i cała społeczność szkolna Zespołu Szkół Samochodowo Usługowych w Skarżysku Kamiennej.

 • Dzień Chłopaka w naszej szkole

  Jak co roku z okazji tego męskiego święta wybrani zostali najsympatyczniejsi członkowie męskiej części szkolnej społeczności. Tytuł Najsympatyczniejszego Chłopaka zdobył uczeń klasy 2 TGS, Paweł Jaromin. Drugie miejsce zajął Kacper Wilkosz z klasy 4 TS a trzecie Piotr Stando z klasy 4 TGS. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy wszystkiego najlepszego.

 • Samorząd Uczniowski

  Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego — Jacek Giezgała,

  zastępca —  Natalia Dulęba,

  skarbnik — Adrian Pępczak.

  Pozostali członkowie:

  • Bartłomiej Kępa
  • Marcel Mazurkiewicz
  • Bartosz Krupa
  • Weronika Borowiec
  • Wiktoria Derleta
  • Zuzanna Czyż
  • Mikołaj Pawlak
  • Oskar Smal
  • Katarzyna Kowalczyk
  • Amelia Walkiewicz
  • Patryk Jurski
  • Bartłomiej Mączka
  • Jacek Dzik
  • Beata Gutowska
  • Justyna Gębska
  • Emilia Nowak
  • Alicja Kołodziejska
 • Pierwsze zajęcia z gastronomii

  Nadszedł wrzesień a wraz z nim do szkoły powrócili uczniowie . W głowach jeszcze wspomnienia z wakacji, ale wszyscy są zwarci i gotowi do pracy.
  Uczniowie Klasy II TGS  podczas pierwszych zajęć  z pracowni gastronomicznej wykorzystali to, co koniec lata ma najsmaczniejsze i przygotowali  faszerowaną paprykę, rożki krucho-drożdżowe z sosem pomidorowym. Warto skorzystać z darów ogrodu i przygotować te przekąski w domu.

 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Dyrektor Zespołu szkół Samochodowo – Usługowych w Skarżysku - Kamiennej ogłasza pisemny przetarg na wynajem pomieszczenia użytkowego z przeznaczeniem na sklepik szkolny.

  Podstawa prawna organizowanego przetargu:

  • Uchwała Nr 114/XVI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21.05.2015 roku w sprawie: szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu skarżyskiego przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.),
  • Przepisy Ustawy Kodeks Cywilny.

  § 1. Oznaczenie nieruchomości

  1. Lokalizacja: budynek Zespołu Szkół Samochodowo - Usługowych w Skarżysku - Kamiennej, ul. Oseta Wasilewskiego 5, 26 – 110 Skarżysko - Kamienna, tel. 41 25 11 834.
  2. Pomieszczenie o powierzchni 8,70 m2 przeznaczone jest wyłącznie na prowadzenie sklepiku szkolnego.

  § 2. Warunki umowy najmu

  1. Przewidywany okres trwania umowy najmu: od 14 października 2022 r.   do 31 sierpnia 2025 r.
  2. Cena wywoławcza za wynajem wynosi 420,00 zł netto miesięcznie+ VAT.
  3. W miesiącach, w których występują przerwy w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych zgodnie z organizacją roku szkolnego, obniża się opłaty za wynajem proporcjonalnie do ilości dni wolnych w danym miesiącu (tj. 1/30 za każdy dzień).
  4. Ustalona w przetargu kwota miesięcznego czynszu obejmuje koszty energii elektrycznej i wody niezbędnych do działania sklepiku, centralnego ogrzewania oraz wywozu nieczystości powstałych w wyniku jego działalności.
  5. Ustalona w przetargu kwota miesięcznego czynszu będzie płatna za dany miesiąc kalendarzowy na podstawie faktury VAT w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.
  6. Obowiązkiem najemcy będzie utrzymanie porządku i czystości na terenie wynajmowanego pomieszczenia oraz w bezpośrednim jego otoczeniu.
  7. Pomieszczenie może być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie sklepiku szkolnego.
  8. Najemca zobowiązany będzie do przestrzegania ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.   o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 149 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154),   w asortymencie sklepiku mogą znaleźć się również artykuły szkolne, np. zeszyty, długopisy, ołówki, gumki, itp.
  9. Najemca zobowiązany będzie do prowadzenia sklepiku w godzinach od 08.00 do 15.00.
  10. Obowiązkiem najemcy będzie prowadzenie działalności zgodnie z przepisami bhp, ppoż oraz wymogami Sanepidu.
  11. Najemca będzie zobowiązany do wyposażenia pomieszczenia w niezbędny sprzęt i meble.
  12. Najemca obowiązany będzie do pokrycia w pełnej wysokości kosztów usunięcia wszelkich szkód i zniszczeń powstałych z jego winy w całym okresie trwania najmu.
  13. Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z montażem, konserwacją, utrzymaniem, naprawą, a po zakończeniu umowy także z demontażem urządzeń wykorzystywanych przez Najemcę w sklepiku.

  § 3. Termin i warunki przetarguOferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym ogłoszeniu oraz zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w projekcie umowy, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  Oferent ma prawo do zapoznania się z warunkami technicznymi dotyczącymi przedmiotu najmu przed złożeniem oferty oraz projektem umowy najmu, zgłaszając takie zapotrzebowanie w miejscu składania ofert w godzinach pracy szkoły.

  Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty będzie skutkować odrzuceniem wszystkich złożonych przez niego ofert.

  Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferent jest zobowiązany do uzyskania na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkich istotnych informacji o warunkach, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia, a także uwzględnienia ich w kalkulacji ceny oferty.

  Uczestnik, który wygrał przetarg ma obowiązek podpisania umowy najmu nie później niż  w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  Oferta musi zawierać, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, następujące dane:

  imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nazwę firmy, adres siedziby, nr NIP, REGON, umowę spółki cywilnej, nr telefonu/faksu, odpis właściwego rejestru nie starszy niż 6 miesięcy;

  pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu, warunkami umowy najmu i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;

  pisemne oświadczenie Oferenta, że znany mu jest stan techniczny lokalu, oraz że jest świadomy, iż na najemcy ciąży obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń, decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości przeprowadzenia zamierzonej działalności;

  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej, opatrzonej danymi Oferenta kopercie   z napisem:

  „Oferta dotyczy wynajmu powierzchni na sklepik szkolny.”

  do dnia 13 października 2022 r. do godziny 11.00 w sekretariacie szkoły.

  • Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania.
  • Otwarcie ofert nastąpi 13 października 2022 r. o godz. 11.30 w gabinecie dyrektora szkoły.
  • Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ceną najmu.
  • Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek ze złożonych ofert lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.
  • Ofertę należy złożyć na druku „Formularz oferty”, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych w dołączonym wzorze druku „Formularz oferty”.
  • Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu przystępującego do przetargu.
  • Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
  • Oferta niekompletna nie będzie mogła być uzupełniona lub zmieniona po terminie składania ofert.
  • Organizator odrzuci propozycję ofertową, jeżeli:
  • oferta będzie niekompletna,
  • oferta złożona zostanie po terminie lub w niewłaściwym miejscu,
  • została podpisana przez osobą nie upoważnioną do reprezentowania Oferenta,
  • w ofercie nie zostanie zaproponowana cena, co najmniej równa cenie wywoławczej,
  • Oferent złoży więcej niż jedną ofertę.