Autor: Agnieszka Kos

 • Wręczenie nagród laureatom Powiatowych Konkursów „Orły Powiatu”

  18 czerwca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Powiatowych Konkursów „Orły Powiatu”. Miło nam poinformować, że w konkursie polonistycznym I miejsce zajęła Kamila Sochacka z klasy 4tf, II miejsce Julia Wójcik z klasy 3tf, III miejsce Maja Rutkowska z klasy 2tf. W konkursie z geografii Karolina Krzowska zajęła III miejsce. Cieszymy się z osiągnięć naszych uczennic i życzymy dalszych sukcesów.

 • Wolontariat

  Składamy serdeczne podziękowania wszystkim wolontariuszom oraz uczniom Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych, którzy włączyli się do zbiórki na rzecz Tymczasowego Punktu Przetrzymań w Szydłowcu dla bezdomnych psów i kotów oraz podopiecznych czworonogów pani Julity ze Skarżyska- Kamiennej. 

  Zgromadziliśmy duże ilości żwirku, suchej i mokrej karmy, zabawek oraz innych akcesoriów, które zostały przekazane do Tymczasowego Punktu Przetrzymań oraz dla pani Julity. Za zaangażowanie w akcję i zrozumienie potrzeb czworonogów otrzymaliśmy piękne podziękowania. Cieszymy się, że los bezdomnych i porzuconych zwierząt nie jest obojętny uczniom naszej szkoły.

 • Podsumowanie projektu "Międzynarodowa mobilność fundamentem sukcesu zawodowego"

  W Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej realizowany był projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pt. „Międzynarodowa mobilność fundamentem sukcesu zawodowego”. Projekt przeznaczony był dla 30-osobowej grupy uczniów Technikum Nr 3 uczących się w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Dla beneficjentów projektu zaplanowane zostały dwa dwutygodniowe wyjazdy na praktyki zawodowe do Hiszpanii. Pierwszym etapem przygotowawczym były  zajęcia językowe, kolejnym zajęcia kulturowe oraz wychowawcze.

  Pierwsza grupa czyli 15 beneficjentów projektu odbyła swoje praktyki zawodowe w Maladze w terminie od 10 do 23 marca 2024 r. Oprócz zrealizowania przygotowania zawodowego podczas dwutygodniowych praktyk w hiszpańskich zakładach pracy, uczniowie naszej szkoły zwiedzali Hiszpanię. Odbyli bardzo ciekawą wycieczkę do Rondy – miasta na skale, zwiedzili Malagę oraz okoliczne miejscowości.

  Druga grupa uczestników projektu przebywała w Sewilii w dniach 29 kwietnia do 11 maja 2024r. Uczniowie poznawali specyfikę swoich profesji  w hiszpańskich realiach oraz doskonalili umiejętności zawodowe, a oprócz tego podziwiali uroki Hiszpanii. Zwiedzili gruntownie Sewillę i okolice, Kadyks, zażywali kąpieli słonecznych na plaży nad Oceanem Atlantyckim.

  Udział młodzieży w projekcie to ogromna szansa na podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Dla naszych uczniów była to wspaniała, pouczająca przygoda kulturowa i krajoznawcza.

  14 czerwca 2024 r. w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych odbyło się uroczyste podsumowanie projektu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wydziału edukacji Powiatu Skarżyskiego: panie Izabela Kujawa i Kamila Świerczyńska, uczniowie i nauczyciele ZSS-U oraz rodzice uczestników projektu. Uczniowie opowiadali o swoich wrażeniach z pobytu w Hiszpanii, dzielili się spostrzeżeniami na temat działania zakładów pracy w tym kraju oraz prezentowali zdobyte umiejętności gastronomiczne, fryzjerskie i graficzne.

 • Ogólnopolska lekcja online

  Ogólnopolska lekcja online „Od Grabskiego do Balcerowicza – reformatorzy i architekci ładu gospodarczego".

  W ramach obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ogólnopolskiej lekcji online „Od Grabskiego do Balcerowicza – reformatorzy i architekci ładu gospodarczego".

  Lekcję poprowadził Profesor Leszek Balcerowicz – ekonomista, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Finansów, Prezes Narodowego Banku Polskiego. Założyciel i przewodniczący Rady think-tanku Forum Obywatelskiego Rozwoju.

  Podczas tej wyjątkowej lekcji prof. Leszek Balcerowicz podzielił się swoim ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu największymi wyzwaniami gospodarczymi oraz refleksjami na temat historycznych, jak i współczesnych wydarzeń ekonomicznych w Polsce i na świecie. Opowiedział również o znaczeniu kluczowych reform gospodarczych i ich wpływie na każdego z nas, w tym także uczniów – przyszłych pracodawców, menedżerów, pracowników i polityków.

 • Podsumowanie udziału w akcji Global Money Week

  Uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczyli w bieżącym roku szkolnym w obchodach Światowego Tygodnia Pieniądza - ogólnoświatowej kampanii na rzecz edukacji finansowej dzieci i młodzieży.

  Organizatorem akcji jest Międzynarodowa Sieć ds. Edukacji Finansowej działająca przy OECD. Celem kampanii jest zwiększanie umiejętności finansowych młodych ludzi oraz wiedzy, jak mądrze zarządzać pieniędzmi, by osiągnąć samodzielność ekonomiczną i dobrostan materialny.

  Tegoroczna edycja GMW odbyła się pod hasłem: Zabezpiecz swoje pieniądze i swoją przyszłość.

  Wydarzenia, w których uczestniczyli uczniowie skupiały się na bezpiecznym gospodarowaniu pieniędzmi i podkreślały znaczenie odpowiedzialnego, świadomego podejścia do finansów osobistych poprzez rozumienie potencjalnych zagrożeń.

 • Współpraca klasy 4 TPS ze Stowarzyszeniem Nasz Rejów

  Dnia 29 maja klasa 4 tps wzięła udział w prelekcji w ramach projektu Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej w zakresie ochrony ptaków z akcją wieszania budek lęgowych prowadzonego przez Stowarzyszenie Nasz Rejów, a  finansowanego przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej. Spotkanie było kontynuacja działań klasy, a  prezentacje  i prelekcję, w której oprócz młodzieży wziął udział Jacek Wierzchowski – prezes Stowarzyszenia,  przygotował Andrzej Staśkowiak.Pierwsza część wykładu była poświęcona gatunkom ptaków zamieszkującym okolice Rejowa, następnie uczniowie poznali rodzaje budek lęgowych oraz ich specyfikę. Na koniec mogli zobaczyć  piękne zdjęcia   ptaków zamieszkujących budki powieszone przez nich wczesną wiosną. Nie jest koniec współpracy z klasa 4 TPS  ze Stowarzyszeniem Nasz Rejów – jesienią  młodzi ludzie znów wezmę udział w wieszaniu kolejnych ptasich budek.

 • XIX Konkurs Recytatorski poezji Juliusza Słowackiego

              28 maja odbył się w naszej szkole XIX Konkurs Recytatorski poezji Juliusza Słowackiego zorganizowany przez p. Joannę Zagajną-Wiatr. To wydarzenie na stałe wpisało się do kalendarza ważnych wydarzeń szkolnych. Jego celem  jest propagowanie poezji polskiego wieszcza wśród młodzieży, zwrócenie uwagi na różnorodność tematyczną twórczości J. Słowackiego a także odkrywanie nowych szkolnych talentów w dziedzinie recytacji. Jak co roku konkurs cieszył się zainteresowaniem uczniów z różnych klas.

              Jury w składzie: Joanna Zagajna-Wiatr, Agnieszka Sobocha, Agata Nowak-Wierzchowska oceniało opanowanie tekstu, dobór repertuaru, dykcję oraz sposób prezentacji utworu. Werdyktem jury I miejsce zajęła Maja Rutkowska z kl. 2 Tf, II miejsce zajął Oskar Chalastra z kl. I Tgs, III miejsce Weronika Borowiec z kl. 2 tf. Jury przyznało też wyróżnienia: dla Mai Strzeleckiej - kl. 1 Tf, Agaty Florczyk- 3tf, Julii Frankiewicz- 1tgs i Bartłomieja Zimnickiego- 1tgs Każdy z uczestników otrzymał nagrodę i pamiątkowy dyplom. Wszystkim gratulujemy i zapraszamy do jubileuszowego  konkursu za rok.

  Tekst: Joanna Zagajna-Wiatr