Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych

W Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej odbyły się uroczystości Jubileuszu 60-lecia ZSSU.

Część oficjalną uroczystości zorganizowano w siedzibie szkoły. Jubileusz swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele m.in.: kuratorium, samorządu powiatowego i miejskiego, przyjaciele szkoły, kadra pedagogiczna, absolwenci i uczniowie.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania wszystkich przybyłych przez Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej – Halinę Sieczkę.

–  To niezwykły zaszczyt i wielka radość móc powitać Państwa na uroczystości z okazji 60-lecia istnienia Szkoły. To chwila, wobec której nie można przejść obojętnie, moment wyjątkowy, skłaniający do refleksji i przemyśleń. Mamy dziś okazję do wspominania tego, co było, pochylenia się nad teraźniejszością i snucia wizji przyszłości– rozpoczęła swoje przemówienie dyrektor ZSSU.

–  Każdy jubileusz bowiem łączy tradycję z nowoczesnością, a doświadczenie z młodością. Jednak i dawniej, i dziś nasza szkoła nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi, którzy oddali szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Ludzi, dzięki którym wychowankowie nie zadawali sobie pytania „czy?”, ale „jak?” dążyć do doskonałości. Wokół naszej palcówki zawsze też gromadziły się osoby twórcze, kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiązań oraz otwarte i wrażliwe na potrzeby uczniów. Długa jest lista tych, którzy na trwałe zaznaczyli swoją obecność w historii naszej szkoły, którzy ją tworzyli, rozwijali, wspierali. Wielu z nich nie ma już wśród nas, jednak pozostawili po sobie niezatarty ślad swego istnienia- mówiła dalej

W dalszej części swojego przemówienia dyrektor zwróciła uwagę, na to, że taki dzień jak ten piątkowy przypomina, że w szkole najważniejszy jest uczeń, duszą szkoły — nauczyciel i wychowawca, wsparciem — rodzice, a dumą — absolwenci

– Mogę śmiało stwierdzić, że 60 lat w życiu naszej szkoły to lata pracy pedagogów, a uczniowie, każdego roku opuszczających jej mury, to zwykła codzienność. W ciągu tych lat doczekaliśmy się wielu absolwentów. Wielu z nich pełni ważne funkcje w naszym mieście, powiecie, województwie. Mamy niewątpliwe szczęście, że swoim uczniom za przykład możemy postawić nie postaci z pomnika, lecz ludzi, których twarze można odszukać w kronikach szkoły- zaznaczyła

Na koniec swojego przemówienia dyrektor podkreśliła, że z perspektywy minionych lat można ocenić również działalność dydaktyczno-wychowawczą, która została uwieńczona wieloma sukcesami w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. Wychowankowie, którzy odnoszą sukcesy, są dla nas wszystkich powodem do dumy i największym prezentem.

Wyraziła także uznanie dla wysiłku i pracy dyrektorów i nauczycieli, którzy tworzyli szkołę i wysoko postawili poprzeczkę nam, następnym pokoleniom nauczycieli.

Później głos zabrali byli dyrektorzy szkoły: Teresa Jezierska oraz Krzysztof Kwiatkowski.

Następnym punktem uroczystości były przemówienia zaproszonych gości. Na początku sekretarz województwa Mariusz Bodo przekazał na ręce dyrektor voucher w wysokości 5000 zł na zakup tablicy multimedialnej, który został ufundowany przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. Również powiat skarżyski z okazji jubileuszu 60-lecia szkoły przekazał voucher w wysokości 5000 zł. 

Później przyszedł czas na przemówienia zaproszonych gości m.in. Świętokrzyskiego Kurator Oświaty Kazimierza Mądzika, Zastępcy Prezydenta Miasta Krzysztofa Myszki, członka zarządu powiatu skarżyskiego Katarzyny Bilskiej, wójta Gminy Skarżysko Kościelnego – Jacka Bryzika, dyrektora muzeum Grzegorza Bienia, przedstawicieli innych szkół ponadgimnazjalnych z powiatu skarżyskiego oraz Jolanty Stefanowskiej, siostrzenicy patrona szkoły Władysława „Oseta” Wasilewskiego.

Na zakończenie części oficjalnej wszyscy goście mogli obejrzeć program artystyczny przygotowany przez uczniów ZSSU. Później wszyscy przybyli goście zostali zaproszeni na zwiedzanie szkoły oraz poczęstunek przygotowany przez uczniów  

autor: M Busiek; skarzysko24.pl