Łączy nas krew która ratuje życie . Bo tętni w nas dobro.

Pod tym hasłem w naszej szkole zachęcaliśmy uczniów do honorowego krwiodawstwa. Gościem był i prelekcję przeprowadził Pan Olgierd Oksza-Orski z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.