Młoda krew ratuje życie

Uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Samochodowo - Usługowych z klas czwartych i trzecich 4TPS, 4TF, 3TGF, 3TS uczestniczyli w akcji „Młoda krew ratuje życie” oddając honorowo krew. Krew traktowana jest od dawien dawna jako symbol życia, siły i młodości. Polski Czerwony Krzyż systematycznie dąży do pozyskiwania nowych osób do oddawania krwi. W związku z tym organizowane są akcje i turnieje mające na celu rozpropagowanie tej szczytnej idei w środowisku pełnoletnich uczniów naszej szkoły. Akcja jest dobrowolna i bardzo potrzebna w dzisiejszych czasach, ratująca dosłownie zdrowie i życie osób potrzebujących tego bezcennego daru jakim jest krew.

tekst i zdjęcia:
Opiekun Szkolnego Koła Krwiodawstwa przy Zespole Szkół Samochodowo -Usługowych Paweł Wiatr