Podsumowanie udziału w akcji Global Money Week

Uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczyli w bieżącym roku szkolnym w obchodach Światowego Tygodnia Pieniądza – ogólnoświatowej kampanii na rzecz edukacji finansowej dzieci i młodzieży.

Organizatorem akcji jest Międzynarodowa Sieć ds. Edukacji Finansowej działająca przy OECD. Celem kampanii jest zwiększanie umiejętności finansowych młodych ludzi oraz wiedzy, jak mądrze zarządzać pieniędzmi, by osiągnąć samodzielność ekonomiczną i dobrostan materialny.

Tegoroczna edycja GMW odbyła się pod hasłem: Zabezpiecz swoje pieniądze i swoją przyszłość.

Wydarzenia, w których uczestniczyli uczniowie skupiały się na bezpiecznym gospodarowaniu pieniędzmi i podkreślały znaczenie odpowiedzialnego, świadomego podejścia do finansów osobistych poprzez rozumienie potencjalnych zagrożeń.