Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację WłączającąHARMONOGRAM STAŁYCH DYŻURÓW ZESPOŁU SCWEW

DLA RODZICÓW/UCZNIÓW/NAUCZYCIELI

Piątek w godzinach 12.30-13.30

LIDER SCWEW – Marcin Kruk

Wtorek w godzinach 14.30-15.30

Ekspert ds. edukacji włączającej – Ewa Binkowska

Ekspert dostępny pod numerem telefonu  608 187 549

Poniedziałek w godzinach 12.00-13.00

Ekspert ds. technologii wspomagających – Aneta Łoboda

Środa w godzinach  13.30-14.30

Ekspert ds. informacji i ewaluacji – Ilona Wątła

Czwartek w godzinach 8.00-9.00

Ekspert SCWEW – Małgorzata Kowalska

Ekspert dostępny pod numerem telefonu: 794 686 930

STAŁE DYŻURY OBEJMUJĄ:

Kontakt bezpośredni – Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej ul. Szkolna 15

Telefoniczny  –  41 2524817

e-mail –  scwewzpew@wp.pl