Świetne wyniki egzaminów

Świetne wyniki naszych techników w zimowej sesji egzaminacyjnej!
W miesiącach styczeń-luty 2022 zostały przeprowadzone egzaminy zawodowe dla klas IV technikum (formuła 2017).
Uczennice z klasy 4 tf (technik usług fryzjerskich, kwalifikacja AU.26 - Projektowanie fryzur.) w 100% zdały egzamin pisemny (zdawalność w województwie 96%). Część praktyczną zdało 94,44% uczniów (województwo-80.9%).

Uczniowie z klasy 4 tps zdawali egzaminy w dwóch kwalifikacjach:
MG.43 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (Technik pojazdów samochodowych) . Egzamin pisemny zdało 100%, praktyczny -77,3%
AU.55 - Drukowanie cyfrowe i obróbka druków (Technik grafiki i poligrafii cyfrowej). Egzamin pisemny i praktyczny zdawalność na poziomie 100% (woj. świętokrzyskie -pisemny 100%
praktyczny 95%).
Gratulujemy uczniom i nauczycielom!

tekst: p. Agata Nowak-Wierzchowska