Dzień Patrona i STYPENDIA

31 maja w Zespół Szkół Samochodowo -Usługowych świętował Dzień Patrona. Uroczystość rozpoczęła akademia poświęcona Władysławowi „Osetowi” Wasilewskiemu, skarżyskiemu harcerzowi i paryzantowi, który zginął w walce z hitlerowcami w lasach dalejowskich w sierpniu 1943 r. Uczniowie klasy 1 tgf w montażu słowno-muzycznym przypomnieli biografie patrona, zwracając szczególna uwagę na kontynuowanie tradycji patriotycznej przekazywanej z pokolenia na pokolenie – dziad Oseta był powstańcem styczniowym skazanym na Sybir. Część artystyczną zakończył wiersz A. Asnyka :

Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje,

I przechowywać ideałów czystość:

Do nas należy dać im moc i zbroję,

By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość.

Następnie dyrektor szkoły Halina Sieczka przedstawiła laureatów corocznych nagród stypendialnych im. Władysłąwa „Oseta” Wasilewskiego fundowanych przez rodzinę Patrona. W tym roku zostali nimi: Aleksandra Szymańska kl. 4 tf, Kamila Sochacka kl. 3tf i Kacper Rosiński kl. 4 tgs. Nagrodę stypendialną ufundowaną przez Grono Pedagogiczne ZSS-U otrzymał Patryk Sieczka z kl. 2 tgs.